Kosova

Mësuesit në Zvicër, në shërbim të gjuhës shqipe

Anëtarët e Kryesisë dhe përfaqësuesit kantonalë, mësues dhe prindër të “Shkollës Shqipe” në Zvicër u bënë bashkë në një takim pune për të biseduar rreth organizimit sa me të mirë të mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Vlen të përmendet se “Shkolla shqipe” në Zvicër në këto 4 -5 vjetët e fundit ka arritur rezultate të shkëlqyeshme, jo vetëm në organizimin sa më të mirë të pikave shkollore, por edhe në realizimin e programit të saj kombëtar në përhapjen e dritës së diturisë në gjuhën shqipe pothuajse në mbarë Zvicrën.

Mësues dhe prindër nën drejtimin e prof. Vaxhid Sejdiut kanë dëshmuar gjatë këtyre viteve se janë të gatshëm në çdo kohë të veprojnë bashkërisht në shërbim të gjuhës shqipe, sa herë që e ka kërkuar nevoja, nga fshati në fshat, nga qyteti në qytet, nga njëri skaj në skajin të Zvicrës, duke u bërë bashkë me të vetmin qëllim që të kemi sa më shumë pika shkollore për fëmijët shqiptarë. Thënë shkurt, “Shkolla Shqipe” Zvicër, kjo vatër arsimore brenda një kohë të shkurtër u shndërrua në histori suksesi, ku mësues dhe prindër me punën e tyre vullnetare u bënë model për të ardhmen, se si punohet dhe veprohet në përhapjen e dritës së diturisë në gjuhën amtare. Mësues nga të gjitha trojet shqiptare të bashkuar rreth planprogramit mësimor, të miratuar nga të dy qeveritë, Shqipëri – Kosovë, vazhdojnë me përkushtimin e tyre duke qenë të vetëdijshëm se ky numër që vijon mësimin në gjuhën amtare është shumë i vogël përballë numrit real të fëmijëve shqiptarë. Prandaj rrugëtimi ynë është jashtëzakonisht i vështirë, por në anën tjetër, ka kënaqësinë  e vet kur shohim që nga java në javë hapjen e dyerve të pikave shkollore në qytete apo fshatra të ndryshëm të Zvicrës. Të gjithë njëzëri u pajtuan se gjatë këtyre viteve është bërë një punë e shkëlqyer, por ende nuk mund të themi që jemi të kënaqur. Bashkërisht vazhdojmë punën tonë të përditshme në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare, duke besuar e shpresuar në rezultate edhe më të mëdha. Gjatë takimit u biseduan tema të ndryshme, por temë kryesore ishte organizimi dhe riorganizimi i pikave shkollore me qëllim që t`iu hapet rrugë edhe pikave të reja, që të përfshihen sa më shumë fëmijë në orët mësimore në gjuhën amtare. Mësues/e të “Shkollës shqipe” në Zvicër, të gatshëm për të punuar në pikat shkollore sa më afër fëmijëve shqiptarë, pavarësisht kilometrave që ata bëjnë rreth organizimit të mësimit.

Mësues/e të “Shkollës Shqipe” në Zvicër, të cilët me angazhimin e tyre nga dita në ditë dëshmuan dhe dëshmojnë se dashuria ndaj gjuhës amtare është në rend të parë.

Hapja e dhjetëra pikave shkollore kohëve të fundit dëshmon angazhimin atdhetar të këtyre mësuesve, të cilët sakrifikojnë jo vetëm kohën e lirë, por edhe gjithë përkushtimin e tyre, me qëllim që ta ndryshojnë gjendjen aktuale në dobi të shkollave shqipe. Fakt është se gjërat kanë ndryshuar, por nevojitet edhe shumë punë dhe përkushtim në rrugëtimin tonë të përbashkët që quhet gjuha shqipe. Një punë, e cila shoqërohet me angazhimin e përditshëm me prindërit shqiptarë, por edhe në pjesën administrative, kontaktet me veprimtarët, me mësuesit, organizimin e aktiviteteve të lira etj.

Të gjithë: Anita Duriçi, Lumnije Klinaku – Neziri, Minire Azemi, Albana Kaba, Besim Laci, Anila Muçaj, Iba Bulica, Teuta Myrtaj, Lazim Bakia, Alma Mico, Sejdi Rexhepi, Mirsime Durmishi, Mimoza Elshani, Valbona Alili, Zeqir Kelmendi, Nuraj Iljasi, Nedreta Ademi, Shkurte Kamberi, Besarta Halili dhe Vaxhid Sejdiu ishin njëzëri që të vazhdohet me këtë ritëm pune në dobi të shkollës shqipe. Dhe, në fund të takimit mësuesja Mimoza Elshani nga Lugano u bërë thirrje të gjithëve që më 3 mars të jenë pjesëmarrës të manifestimit qendror  të “Shkollës Shqipe” në Zvicër, në të cilin aktivitet nxënësit e shkollave shqipe Lugano dhe Rovereto do të këndojnë dhe recitojnë për festën e 7 Marsit.