Diversité

Migrantët: mbrojtja e shëndetit në punë

Punëtorët emigrantë janë më të prekur në shëndetin e tyre në punë në moshë të re. Ky fakt shpjegohet veçanërisht me natyrën e punës së tyre fizike, por edhe për shkak të vështirësive që kanë për të gjetur informacionet e duhura për parandalimin e sëmundjeve apo aksidenteve në punë .


 Të tjera nga Diversité