Lajme

Në cilin vend të Evropës kryhen më shumë vizita mjekësore?

Vizitat e mjekëve variojnë në të gjithë Evropën, me njerëzit në Sllovaki që e shohin mjekun e tyre të përgjithshëm çdo vit. Grekët kanë vizituar më së paku mjekët e tyre.

Frekuenca e vizitave te mjeku ndryshon ndjeshëm në të gjithë Evropën, por të dhënat tregojnë se njerëzit kanë më pak gjasa të marrin një konsultë kur infermieret luajnë një rol.

COVID-19 shkaktoi një mjedis sfidues për shërbimet e kujdesit shëndetësor, duke i vënë profesionistët mjekësorë nën tendosje të jashtëzakonshme dhe duke ndikuar në aksesin në konsultime në shumë specialitete që nuk kanë lidhje me pandeminë.

Autoritetet shëndetësore po punojnë për të reduktuar kohën e pritjes për konsultime dhe trajtime, por shpeshtësia e vizitës tek mjeku ndryshon në të gjithë Evropën, përcjell albinfo.ch.

Dallimet në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe metodat e pagesës mund të shpjegojnë disa nga këto ndryshime në vende të ndryshme, sipas Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD).

Në vitin 2021, frekuenca e konsultimeve mjekësore ndryshonte gjerësisht në të gjithë Evropën, sipas Eurostat, zyrës zyrtare të statistikave të BE-së.

Mesatarisht, njerëzit në Sllovaki, Gjermani dhe Hungari bënë përkatësisht 11.1, 9.6 dhe 9.4 vizita vjetore për t’u konsultuar me një mjek, mesatarja më e lartë midis anëtarëve të BE-së.

Në anën e kundërt të spektrit, njerëzit në Suedi (2.3) dhe Greqi (2.7) bënin mesatarisht më pak se 3 vizita në vit te mjekët, normat më të ulëta në BE.

Numri mesatar i konsultave me mjekë për person ishte ndërmjet 4 dhe 8 në dy të tretat e anëtarëve të BE-së. Këtu përfshihej Polonia (7.6), Belgjika (6.7), Franca (5.5), Italia (5.3) dhe Spanja (4.8)

Njerëzit në vendet nordike kishin më pak konsultime

Për sa i përket ndarjes gjeografike, siç shihet në hartën më poshtë, vendet nordike evropiane raportuan një numër shumë më të ulët të konsultave me mjekë për person.

Në vitin 2021, njerëzit në Suedi vizituan një mjek mesatarisht 2.3 herë. Kjo shifër ishte më pak se katër vizita në Danimarkë (3.8) dhe Norvegji (3.9), e ndjekur nga Finlanda me 4.1 konsultime.

Nga ana tjetër, vendet kandidate për në BE në Ballkan kishin një numër më të madh të konsultave me mjekë për person, duke filluar nga 6.5 në Mal të Zi deri në 8 në Turqi.

Krahasuar me mesataren vjetore 2018-2020, numri mesatar i konsultave me mjekë u ul në 19 nga 24 anëtarët e BE-së për të cilët ishin të disponueshme të dhëna.

Përjashtimet ishin më pak se 5 për qind rritje. Rënia më e madhe në numrin mesatar të konsultave me mjekë u regjistrua në Itali (–39 për qind), Lituani (–24 për qind) dhe Spanjë (–20 për qind).

Pse ndryshojnë kaq shumë?

Dallimi në numrin mesatar të konsultave me mjekë për person midis vendeve evropiane është i habitshëm.

Në vitin 2021, kjo shifër në Sllovaki (11) ishte pothuajse 5 herë se në Suedi (2.3). Në Gjermani (9.6), numri i vizitave te mjeku ishte dyfishi i atij të Spanjës (4.8).

Sipas OECD-së, disa nga ndryshimet midis vendeve mund të shpjegohen me ndryshimet në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe mekanizmat e pagesës.