Lajme

Një “po” e qartë për të gjitha propozimet në qytetin e Bernës

Qyteti i Bernës mund të blejë prona, të rinovojë Ka-We-De, të konvertojë stacionet e transportit publik dhe të ndërtojë një depo të re.

Qyteti i Bernës thotë qartë “po” për të katër propozimet.

Fitoni prona

Qyteti i Bernës mund të blejë pronat e Fondacionit Kombëtar të Shkencës Zvicerane (SNSF) në Länggasse. Votuesit miratuan kredinë e angazhimit prej 33.9 milionë frangash. 59.4 për qind e atyre që votuan thanë po në kutinë e votimit, siç njoftoi qyteti. Ridizajnimi i ndalesave të transportit publik për të qenë pa pengesa

Votuesit miratuan me shumicë dërrmuese kredinë kuadër prej 67.5 milionë frangash, me një shumicë po prej 87.3 për qind.

Rinovimi i Ka-We-De

Qyteti i Bernës mund të rinovojë objektin e tij sportiv Ka-We-De. Votuesit pranuan një kredi prej 59.4 milionë frangash, ku 83.04 për qind votuan po.

Qyteti i Bernës mund të bëjë 94 ndalesa pa pengesa.

Qyteti i Bernës mund të krijojë një punëtori të re qendrore në Betlehem. Njerëzit pranuan qartë kostot e ndërtimit prej 18.2 milionë frangash dhe kostot e përsëritura vjetore të qirasë prej 2 milionë frangash të mira.