Lajme

Trendi në rritje i papunësisë në Zvicër

Pas arritjes së nivelit më të ulët në 20 vjet, në fund të vitit 2022 shkalla e papunësisë shënoi një prirje të lehtë rritëse.

Në fund të janarit papunësia arriti në 2.2 për qind në nivel kombëtar, nga 2.1 për qind në dhjetor 2022 dhe 2 për qind në nëntor.

Megjithatë, tani është më e ulët se një vit më parë, kur norma ishte 2.7 për qind.

Në përgjithësi, edhe me rritjen e fundit, Zvicra vazhdon të jetë më mirë se vendet e tjera: shkalla e papunësisë në gjithë zonën euro është 6.6 për qind.

Dhe, shumë sektorë vazhdojnë të kenë vështirësi në gjetjen e punonjësve të kualifikuar për pozicionet vakante.