Integrimi

Ritalin për nxënësit “arrogantë dhe të vështirë”!?

Prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm se është në rregull të kërkojnë ndihmë dhe mbështetje kur u referohen nevojave të fëmijëve të tyre

dr Nicole Brown ka zbuluar se shumë të sëmurë me ADHD (që në shqipe mund të përkthehet si çrregullimi i deficitit të vëmendjes/hiperaktiviteti) janë nga familje me të ardhura të ulëta dhe rriten në mjedise stresuese. Por, ndodh që trauma dhe stresi të ngatërrohen me simptomat e ADHD. Për të adresuar shkaqet themelore, duhet të merret në shqyrtim një trajtim më gjithëpërfshirës, ​​i përqendruar te trauma.

Mësuesit dhe prindërit duhet të përdorin gjuhën e duhur dhe të punojnë për të siguruar që nxënësit me probleme të sjelljes të marrin trajtimin dhe mbështetjen e duhur. Prindërit duhet të inkurajohen që të marrin një rol aktiv në kujdesin për fëmijët e tyre dhe të mos ndikohen nga presionet shoqërore apo stigmatizimi.

Gjatë qëndrimit të saj specializues në Spitalin Dr. Johns Hopkins në Baltimore, Dr. Nicole Brown kishte zbuluar se shumë nga pacientët e saj me çrregullim të deficitit të vëmendjes dhe hiperaktivitet (ADHD) janë nga familje me të ardhura të ulëta dhe po ashtu janë rritur në mjedise të dhunshme dhe stresuese. Brown vuri në dukje se trauma dhe stresi kronik shpesh ngatërrohen me simptomat e ADHD, veçanërisht te fëmijët nga familjet me kushte të vështira.

Prandaj, Brown rekomandon t’i kushtohet më shumë vëmendje traumës dhe të planifikohet një trajtim më gjithëpërfshirës, që do të ishte ​​i përqendruar te trauma. Është e rëndësishme që fëmijët e tillë të mos “çregjistrohen” si raste të pashpresë, por të merret në konsideratë terapia e fokusuar te trauma, ajo që trajton shkaqet themelore.

Prindërit dhe edukatorët duhet të pyesin veten nëse me të vërtetë kanë aftësi për të kuptuar fëmijët që përjetojnë trauma ose stres kronik dhe kështu të kërkojnë ndihmë profesionale nëse është e nevojshme. Mund të ketë pasoja serioze në rastet kur fëmijët diagnostikohen gabimisht ose keqkuptohen.

Burimet: Shoqata Amerikane e Psikiatrisë. (2013). Manuali diagnostik dhe statistikor i çrregullimeve mendore (red. 5). Arlington, VA: Publikimi Psikiatrik Amerikan. Instituti Kombëtar i Shëndetit Mendor. (2020). Çrregullimi i deficitit të vëmendjes/hiperaktivitetit (ADHD). https://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/index.shtml

Një qëndrim kritik ndaj sistemit të vënies së notave dhe mënyrës së trajtimit të fëmijëve me probleme të sjelljes në shkolla është me siguri, gjithashtu i përshtatshëm.

Fëmijët që kanë një reputacion të keq në shkollë për shkak të sjelljes së tyre si nxënës mund të përjetojnë pasoja të rënda individuale dhe shoqërore. Prandaj, mund të bëhet i nevojshëm një ekzaminim kritik i sistemit shkollor dhe trajtimi i nxënësve me probleme të sjelljes.

Për fat të keq, mësuesit dhe prindërit shpesh janë dorështrënguar sa i përket komunikimit dhe përdorin mbiemra nënçmues si “arrogant”, “i prapë” ose “i vështirë” për të përshkruar nxënësit me sjellje sfiduese. Ky komunikim i papërshtatshëm mund të bëhet shkak që këta nxënës të margjinalizohen dhe të humbasin shanset e tyre për të marrë nota të mira ose më të mira.

Kjo mund të çojë në një humbje të motivimit të brendshëm dhe të bëjë që fëmijët të bëhen të pasuksesshëm në shkollë. Për më tepër, nxënësve që gabimisht janë etiketuar se kanë ADHD mund t’u përshkruhen medikamente që nuk i kurojnë simptomat e tyre, por vetëm i shtypin ato.

Për t’iu kundërvënë kësaj situate, është e rëndësishme që mësuesit dhe prindërit të përdorin gjuhën e duhur dhe të angazhohen për të siguruar që nxënësit me probleme të sjelljes të marrin trajtimin dhe mbështetjen e duhur. Vetëm kështu ata nxënës mund të integrohen në strukturën sociale të një klase dhe të kenë një të ardhme më të mirë në shkollë.

Është e rëndësishme që mësuesit dhe prindërit të jenë të vetëdijshëm se shpesh ka mënyra të tjera për të ndihmuar fëmijët me probleme të sjelljes. Në vend që të fokusohen te notat dhe arritjet, shkollat ​​dhe mësimdhënësit duhet të gjejnë mënyra për t’i mbështetur dhe motivuar këta fëmijë individualisht. Kjo mund të bëhet, fjala vjen, nëpërmjet terapive me fokusim në zgjidhje, pastaj me programe speciale dhe trajnime ose metoda të tjera që janë të përshtatura për nevojat specifike të fëmijëve.

Kështu, prindërit duhet të inkurajohen që të marrin rol aktiv në kujdesin për fëmijët e tyre dhe të mos ndikohen nga presionet shoqërore apo stigmatizimi. Prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm se është në rregull të kërkojnë ndihmë dhe mbështetje kur u referohen nevojave të fëmijëve të tyre. Vetëm kur prindërit qëndrojnë prapa fëmijëve të tyre me besim dhe forcë dhe janë të përkushtuar ndaj tyre, ata mund të sigurojnë që fëmijët e tyre të marrin mbështetjen dhe kujdesin më të mirë të mundshëm.

Autor: Driter Gjukaj