Bota

Sa e rëndësishme është të mos gjendeni të papërgatitur për shpenzime të papritura?

Si mund të kuptoni nëse dhe në sa kohë mund të përballoni një shpenzim?

Buxheti i familjes u përgjigjet të gjitha këtyre nevojave: mjeti më i mirë që mund të na ndihmojë të bëjmë efiçente marrëdhënien mes të ardhurave dhe shpenzimeve brenda familjes, të minimizojmë harxhimet dhe shpenzimet e panevojshme dhe të çlirojmë burime të çmuara për t’u përballur me ngjarje të paparashikuara ose për të financuar projekte të ardhshme. Nga t’ia fillojmë?

ÇFARË ËSHTË BUXHETI FAMILJAR?

Me buxhet familjar nënkuptojmë një prospekt ku shpenzimet hyrëse dhe dalëse të familjes regjistrohen sikur të ishte një kompani e vërtetë. Paralelizmi nuk duhet të duket i rrezikshëm, pasi njësia familjare është e konfiguruar ligjërisht si një ent ekonomik dhe si e tillë është legjitime të mendohet ta menaxhosh atë sikur të ishte një ndërmarrje korporative me të ardhurat, kostot dhe… fitimin e saj të lënë mënjanë për ngjarje të papritura ose për t’u investuar për nevoja të ardhshme.

Qëllimet mes dy palëve janë të ndryshme, por qëllimi i përbashkët është ruajtja e një ekuilibri financiar që përfshin soliditet dhe mirëqenie, pikërisht sepse si në kompani, ashtu edhe në familje mund të ketë situata vështirësie ekonomike për shkak të momenteve të krizës financiare, shpenzime të papritura, sjellje të papërgjegjshme ose përdorime të gabuara, shkruan Scna, transmeton albinfo.ch.

PSE DUHET BUXHETI FAMILJAR?

Për të ndërtuar buxhetin tuaj familjar dhe për të pasur një buxhet referencë për shpenzimet tuaja, nuk keni nevojë të jeni kontabilist apo ekspert kontabël, thjesht duhet të menaxhoni llogaritë tuaja të shtëpisë në mënyrë metodike dhe me kujdes duke bërë korrigjime, jo gjithmonë të identifikueshme pa i shkruar ato “të zeze mbi të bardhe”. Ky mjet nuk duhet parë si një kufizim, por si një mënyrë për të pasur kontroll të plotë mbi financat tuaja dhe, në të njëjtën kohë, për të arritur objektivat e përcaktuara të kursimeve.

Si prindër, pra, krijimi i një buxheti familjar, vendosja e një buxheti shpenzimesh dhe respektimi i tij është hapi i parë për t’u transmetuar fëmijëve një qëndrim të përgjegjshëm ndaj parasë dhe zakoneve të shëndetshme financiare, duke u dhënë atyre një edukim fillestar ekonomik.

SI TË LEXONI BILANCIN FAMILJAR?

Përveç realizimit praktik të buxhetit familjar, është po aq e rëndësishme të dish ta lexosh atë për të vlerësuar qëndrueshmërinë e tij. Për ta bërë këtë, duhet nisur nga njohja e elementeve përbërës të tij dhe nga disa dallime themelore.

TË ARDHURAT

Janë të gjitha shumat e parave që fitohen dhe shkojnë në ‘arkën’ e familjes.

Ato ndahen në:

TË ARDHURA NGA PROFESIONI (paga ose pensioni) të cilave një investimi kohor i korrespondon një shpërblim.

TË ARDHURAT AUTOMATIKE OSE PASIVE (aksione me qira ose interesa aktiv) të cilave, pas një investimi të parë fillestar (për shembull, blerja e një prone), do të paguhet një e ardhur automatike mujore. Në këtë rast të ardhurat nuk do të varen nga koha që i kushtohet aktivitetit.

DALJET

Këto janë shpenzimet që duhet të bëjë familja gjatë “jetës së saj financiare”; edhe ato ndahen në:

Borxhe të mira, ose ato të dobishme për gjenerimin e të ardhurave dhe qirave me kalimin e kohës (siç është një hipotekë për një pronë të marrë më pas me qira).

Borxhe të këqija, që nuk çojnë në ndonjë fitim në të ardhmen. Paratë përdoren menjëherë për pushime, shërbime dhe blerje të ndryshme (makinë, veshje, teknologji) etj.

SI TË ZGJIDHIM ÇËSHTJET E BORXHIT

Edhe me një menaxhim të kujdesshëm ekonomik, mund të ndodhë që të mos përballohet dot një kredi që nuk është instrument negativ në vetvete, por është gjithsesi sinonim i vuajtjes së ekonomisë së brendshme.

Në rast se, pra, familja goditet nga një ngjarje e papritur, e cila pengon pagesën e rregullt të kësteve të kredisë, ka dy mënyra të mundshme:

Rinegocimi i borxhit me zgjatje të afateve të kësteve, nëse falimentimi është vetëm i përkohshëm.

Përdorimi i fondeve për zgjidhjen e krizave të mbiborxhit, nëse pritet mosdisponueshmëri më e gjatë.

Krijimi i një buxheti familjar është, pra, një mënyrë e vlefshme për të pasur raportin ekonomik të familjes suaj; kjo do të japë sigurinë e të qenit në gjendje të kujdeset për të gjitha shpenzimet e domosdoshme për mirëqenien e të dashurve. Për të arritur këtë qetësi, është mirë të mbani në mend një seri veprimesh që do të formojnë bazat e një buxheti të mirë familjar dhe një kursimtar të mirë.

Mbani dokumentet në lidhje me çdo hyrje ose dalje (marrjen e pagës/pensionit, faturat e të ardhurave të tjera, faturat etj.) për të pasur nën kontroll çdo lëvizje paraje të familjes.

Mundohuni të kurseni të paktën 10% të të ardhurave, në mënyrë që të lini mënjanë një kohë një shumë që mund të investohet ose përdoret në rast të shpenzimeve të papritura.

Kushtojini vëmendje hipotekave dhe fondeve. Para se të nënshkruani, vlerësoni me kujdes qëndrueshmërinë e kësteve dhe qëllimin e borxhit.

Përdorni pagesa elektronike me kujdes pasi ato shpesh japin një perceptim të shtrembëruar të asaj që shpenzoni në të vërtetë.

Kushtojini vëmendje mashtrimeve. Fitimet e lehta ose çmimet e blerjes me zbritje të tepërt mund të fshehin mashtrime të rrezikshme.

Ulni ose eliminoni shpenzimet që nuk janë të domosdoshme.