Lajme

Sa para mund të kursejnë taksapaguesit në Gjermani në vitin 2024?

Me ndryshimin e normave të taksave dhe rritjen e shtesave për fëmijë, 2024 mund të shohë uljen e barrës tatimore për taksapaguesit në Gjermani edhe me disa kontribute që rriten, sipas thelocal.de.

Shumë taksapagues në Gjermani do të kenë disa qindra euro më shumë për të shpenzuar në vitin e ardhshëm për shkak të ndryshimeve tatimore.

Kjo është sipas llogaritjeve të shkencëtarit financiar Frank Hechtner nga Universiteti i Erlangen-Nurnberg, i cili shqyrtoi rregullimet e planifikuara të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore që do të vijnë më 1 janar 2024, përcjell albinfo.ch.

“Ndryshimi në normën e tatimit mbi të ardhurat për vitin 2024 do të çojë në lehtësim të konsiderueshëm”, tha Hechtner në një intervistë për gazetën gjermane të biznesit, Handelsblatt.

Për shembull, një person i vetëm me të ardhura prej 3,000 € në muaj do të ketë gjithsej 172 € më shumë në dispozicion në vitin 2024 krahasuar me vitin 2023, pavarësisht rritjes së kontributeve.

Një person beqar që fiton 5000 euro në muaj do të ketë 292 euro më shumë në portofolin e tij gjatë vitit, sipas llogaritjeve.

Kursimet për një familje me dy fëmijë janë dukshëm më të larta. Nëse njëri partner fiton 2,500 € dhe i dyti 4,000 € në muaj, lehtësimi tatimor do të jetë 508 €.

Një familje me dy fëmijë ku të dy prindërit fitojnë 4000 euro do t’i mbeten 620 euro në buxhetin e familjes vitin e ardhshëm.

Familjet me të ardhura më të larta me të ardhura prej 16,000 €, do të kenë në dispozicion 1,600 € më shumë.

Lehtësimi do të ishte edhe më i madh nëse kontributet më të larta të sigurimeve shoqërore nuk do të ishin barrë në të njëjtën kohë.

Sipas Hechtner, kjo është për shkak se një “pjesë jo e parëndësishme” e lehtësimit “anulohet përsëri” nga kontributet më të larta të sigurimeve shoqërore.

Tatimpaguesit pa fëmijë janë veçanërisht të prekur nga kontributet më të larta të sigurimeve shoqërore. Barra shtesë në lidhje me kontributet e sigurimeve shoqërore mund të arrijë deri në 722 € për një person të vetëm në vitin e ardhshëm. Një familje me të ardhura të larta do të duhet të paguajë një maksimum prej 541 € më shumë në kontributet e sigurimeve shoqërore në vitin 2024.

Hechtner thotë se një arsye për këtë rritje është se norma mesatare e kontributit shtesë në sigurimin shëndetësor ligjor do të rritet nga 1.6 në 1.7 për qind për shumë njerëz në 2024.

Për personat me të ardhura të larta do të rriten edhe kufijtë e vlerësimit të kontributeve në skemat ligjore të sigurimeve shoqërore.

Megjithatë, kjo do të kompensohet nga një sërë masash lehtësimi nga taksat vitin e ardhshëm. Për shembull, shtesa bazë pa taksa do të rritet nga 10,908 € në 11,604 €. Kjo do të thotë që njerëzit mund të fitojnë këtë shumë pa paguar asnjë taksë.

Ndërkohë, përjashtimi nga taksat e fëmijëve (Kinderfreibetrag), i cili garanton që të ardhurat e prindërve të mbeten pa taksa deri në një shumë të caktuar, është vendosur të rritet nga 6,024 euro në 6,384 euro në vitin 2024.

Qeveria federale po kompenson gjithashtu të ashtuquajturin progresion të ftohtë duke zhvendosur normat e taksave. Ky term i referohet efektit që një rritje pagash për të luftuar inflacionin bën që dikush të rrëshqasë në një normë më të lartë tatimore pa rritur të ardhurat e tyre reale.