Këshilli i Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Steiermark

  • Aktiviteti: Integrues
  • Tel: +43 676 946 41 81
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.kshilli.at
  • P.kontaktues: Valton Halimi

> Shoqata tjera