Misioni katolik Shqiptar i Lucernit

  • Kantoni: Luzern
  • Aktiviteti: Fetar
  • Tel: 041 250 52 60
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.misioni-lu.ch
  • Adresa: Rodteggstrasse 6, 6005 Luzern
  • P.kontaktues: Don Agim Qerkini

> Shoqata tjera