Kosova

Studimi: Fëmijët e migrantëve nga Kosova, me shkallën më të ulët të përfshirjes në arsimimin universitar

54 për qind e fëmijëve migrantë nga Gjermania kanë përfunduar arsimin universitar (+21 pikë përqindje krahasuar me brezin e prindërve), përcjell albinfo.ch. Edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, përqindja ishte midis 40 dhe 50 për qind (+17 deri +30 për qind). Përqindja është më e ulët për fëmijët nga Kosova me 20 për qind (ose +10 për qind).

Fëmijët emigrantë kanë vazhdimisht nivel arsimor më të lartë se prindërit e tyre, konstaton një studim mbi lëvizshmërinë mes brezave të të huajve, i realizuar nga studiues të Universitetit të Gjenevës, transmeton albinfo.ch. Megjithatë, më shumë fëmijë nga Gjermania, Franca, Spanja dhe Portugalia përfundojnë arsimin terciar sesa fëmijët nga Ballkani.

Për studimin e publikuar në serinë “Ndryshimi social në Zvicër”, demografi Philippe Wanner nga Universiteti i Gjenevës ka ekzaminuar nivelin e përfunduar arsimor të 24,000 çifteve prind-fëmijë nga nëntë komunitetet më të mëdha të emigrantëve në Zvicër.

Këto komunitete përfshijnë vendet e Gjermanisë, Francës, Italisë, Portugalisë, Spanjës dhe katër shtetet ballkanike:  Turqinë, Serbinë, Maqedoninë dhe Kosovën.

Sipas analizës, mobiliteti ndër breza ka shumë më tepër gjasa të rritet sesa të ulet, shkruan nau.ch. Përveç kësaj, mobiliteti në rritje në familjet migrante është i ngjashëm me atë në familjet që kanë lindur në Zvicër. Kjo pavarësisht nga barrierat e identifikuara arsimore, si diskriminimi ose vështirësitë gjuhësore, vëren Wanner.

Si shpjegime të mundshme, ai përmend kërkesat e larta arsimore të disa fëmijëve migrantë dhe faktin se “familjet emigrante kanë një sistem arsimor më integrues në Zvicër sesa në vendet e tyre përkatëse të origjinës”.

Studimi sugjeron se duhet bërë më shumë për mundësi të barabarta

Megjithatë, të dhënat tregojnë se përqindja e fëmijëve me arsim të lartë ndryshon dukshëm sipas kombësisë.

54 për qind e fëmijëve migrantë nga Gjermania kanë përfunduar arsimin universitar (+21 pikë përqindje krahasuar me brezin e prindërve), përcjell albinfo.ch. Edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, përqindja ishte midis 40 dhe 50 për qind (+17 deri +30 për qind). Përqindja është më e ulët për fëmijët nga Kosova me 20 për qind (ose +10 për qind).

Siç shkruan demografi Wanner, është e rëndësishme të kontrollohet “nëse sistemi shkollor i ofron çdo nxënësi të njëjtat shanse suksesi, pavarësisht nga origjina e tyre”.