Maqedonia

Tri bankat kryesore në Maqedoni, me fitime marramendëse

Bëhet e ditur se me çdo paraqitje të raporteve financiare tremujore, konfirmohet stabiliteti i sektorit bankar, i shprehur përmes shifrave të fitimit, të cilat janë në rritje të vazhdueshme. Kjo i imponon publikut konkluzionin se bankat po ecin mirë, sidomos në kohë të këqija. Nga kjo rrjedhin reagimet për këtë temë, të cilat ushqehen çdo tre muaj, sipas dinamikës së publikimit të rezultateve të operacionit.

Të tipit: “Populli është i varfër, bankat janë plot me para”, që zakonisht është koment i qytetarëve, apo “është fantastike për bankat, por një përqendrim i madh i parave në një rreth të ngushtë nuk është i mirë për shoqërinë”, janë tregues të ekonomistëve individualë. Në një mjedis gri vrapojnë njerëzit e suksesshëm dhe në biseda pak më të liga thuhet: “Kur errësohet për disa, të tjerëve u gdhihet”, përcjell albinfo.ch.

Pavarësisht nga biseda, bankat maqedonase janë të suksesshme në misionin për të cilin janë krijuar. Ata menaxhojnë në mënyrë të sigurt paratë e njerëzve të tjerë, që është ajo që fitojnë.

Në nëntë muajt e këtij viti fitimi i përgjithshëm i bankave është mbi 200 milionë euro. Në të njëjtën kohë, pjesa e Komercijalna, Stopanska dhe NLB, tri bankat më të mëdha, është e konsiderueshme, me një fitim të përbashkët që i afrohet pragut prej 130 milionë eurosh.

Individualisht, pas rritjes vjetore të regjistruar prej 64.7 për qind, fitimi i Komercijalna është gati 50 milionë euro. Ose me 133.2 për qind u arrit fitimi bruto i planifikuar për tre tremujorët e vitit.

Stopanska banka e mbyll këtë periudhë me 40,28 milionë euro fitim. Dhe, ata vetë thonë se në pjesën më të madhe kjo është për shkak të rritjes së portofolit të kredisë.

Është e njëjta gjë me NLB. Rritja e fitimit me 19.1 për qind dhe arritja e nivelit prej 39.6 milionë euro është nxitur nga kreditimi. Në radhë të parë qytetarëve, e më pas ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Në këto tri banka janë arkëtuar mbi 240 milionë euro nga ana e të ardhurave.

Në Komercijalna është mbi 83 milionë euro (rritje prej 31,6 për qind), Stopanska – gati 86 milionë euro dhe NLB pothuajse 72 milionë euro (rritje prej 16,7 për qind).

Interesat ekonomike – 4.171.742.000 den/67.7 milionë euro nga komisionet 632.893.000 den/10.3 milionë euro Të hyrat neto nga tregtimi 100 mijë dena/1.623 euro nga diferencat e këmbimit 111.898 mijë den. 36.000 denarë /85.8 milionë euro

NLB kamata 2,899,666,000 denarë/47 milionë euro nga komisionet 991,565,000 denarë/16,1 milionë euro nga diferencat e këmbimit 264,099 mijë denarë/4,3 milionë euro të hyra të tjera 284,284 mijë denarë/4,6 milionë euro të hyra gjithsej 4,6 milionë euro/4,6 milionë euro/4,6 milionë euro/ditë

Baza e gjithë kësaj janë kreditë, pra kamata e llogaritur dhe e ngarkuar, e cila u solli bankave më të mëdha të hyra prej 177 milionë euro.

Në këtë segment prin Stopanska banka me hyrje të interesit prej 67,8 milionë euro. Me një rritje prej 18.2 milionë euro krahasuar me nëntë muajt e fundit.

Megjithatë, rritja më e lartë, prej 80.7 për qind, është të ardhurat që Komercijana Banka ka marrë në këtë mënyrë. Shuma është 62.1 milionë euro.

Në NLB Bank, të hyrat neto nga interesi janë 47.1 milionë euro. Më e lartë me 24.6 për qind krahasuar me ecurinë e vitit të kaluar në fund të tremujorit të tretë.

Përveç interesit, një bazë e mirë fitimi janë edhe komisionet dhe tarifat që bankat ngarkojnë për shërbimet e ofruara. Dhe kjo temë shpeshherë është prezente në opinion, para së gjithash për shkak të shumës së çmimeve të përcaktuara. Për këtë qëllim, Banka Popullore prezantoi një mjet përmes të cilit qytetarët mund të shqyrtojnë dhe krahasojnë kushtet e parapara për ofertën bankare. Në të njëjtën kohë, BK beson se në këtë mënyrë do të stimulohet konkurrenca dhe do të zvogëlohen listat e çmimeve. Ekzistojnë gjithashtu disa shërbime që janë plotësisht falas.

Të tria bankat fituan mbi 39 milionë euro në këtë fushë. Banka NLB më së shumti – 16,1 milionë euro (7,4 për qind rritje). Pas saj vjen Komercijalna me afro 13 milionë euro (rritje prej 2.4 për qind). Në Stopanska u shënua një rënie prej pesë për qind, por edhe me këtë minus, arkëtimi për shërbimet e bëra solli gati 10.3 milionë euro.

Në bankat vendase ka edhe 8.3 miliardë euro depozita, nga të cilat vetëm qytetarët i kanë besuar rreth 5.5 miliardë euro. Dhe këto para janë të përqendruara në tri bankat më të mëdha (Stopanska – 1,55 miliardë euro, NLB – 1,4 miliardë euro), që është një mënyrë për të shprehur besimin nga ana e klientëve. Sipas të gjeturave të Bankës Popullore, depozitat janë pozicionuar në pragun më të lartë të regjistruar në dhjetë vjetët e fundit.

Kritikët e operacioneve bankare pohojnë se bankat nuk po ecin aq mirë sa janë të kënaqura me politikat e shtetit dhe të Bankës qendrore, të cilat “rritën normat e interesit dhe u lejuan atyre të përfitonin ligjërisht”.

Bankat nuk përfitojnë vetëm në Maqedoni. Në shtator, qeveria italiane vendosi një taksë mbi fitimet bankare, pra mbi fitimin shtesë që rezulton nga normat më të larta të interesit. Një taksë e tillë është planifikuar edhe në Spanjë, Lituani, Çeki, Hungari, madje edhe në Slloveni.