Autotech

Videolojërat janë zyrtarisht sëmundje

Vendimi është marrë pas një votimi ku morën pjesë 194 ekspertë, secili i specializuar në një fushë të ndryshme

Me rastin e edicionit të 72-të të asamblesë botërore të shëndetësisë, OBSH ka kataloguar zyrtarisht varësinë nga videolojërat si një sëmundje të njohur, duke rivijëzuar edhe karakteristikat.

Vendimi është marrë pas një votimi ku morën pjesë 194 ekspertë, secili i specializuar në një fushë të ndryshme, që kanë vlerësuar rastin pas rishikimit të shumë provave që mbështesin shqetësimin.

Sipas OBSH, varësia nga videolojërat mund të manifestohet si në rastet e eksperiencave online ashtu edhe në lojërat me një lojtar të vetëm dhe përmban simptomat e mëposhtme: Vështirësi për të kontrolluar kohëzgjatjen në lojë; prioritet më të madh të lojës të cilës i jepet precedencë përballë interesave të tjera dhe aktiviteteve të përditshme’ vazhdim i lojës pavarësisht verifikimit të pasojave negative etj, transmeton “TCH”.

Varësia nga videolojërat, është përfshirë edhe në klasifikimin statistikor ndërkombëtar të sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore, dhe do të bëhet një shqetësim i njohur tashmë duke filluar nga 1 janari 2022.