Integrimi

Vizitë e frytshme e një delegacioni të OCDE-së në ABSM, në Bazel

Qëllimi i vizitës së delegacionit të OCDE-së në Zvicër (14-17 maj 2018) është të shqyrtojë çështjet kyçe të politikave, të mbledhë dëshmi, të formulojë konkluzione paraprake, të identifikojë pikat e forta dhe sfidat e sistemit dhe fushat, ku do të ishte e frytshme të fokusohet vëmendja e një studimi lidhur me arsimimin e migrantëve

Ditën e enjte, më 17 maj 2018, një delegacion prej 3 anëtarësh  nga OECD-  Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, me qendër në Paris të Francës, zhvilloi një vizitë pune në ABSM- Qendrën Shqiptare për Këshillimin dhe Trajnimin e Emigrantëvë, me seli në Gempenstrasse në Basel.  Delegacioni përbëhej  nga  Dr. Anthony Mann (analist i shquar politik), Dr. Shinyoung Jeon, (analiste dhe drejtuese projektesh) dhe  Samuel Luethi (konsulent) i shoqëruar nga  Heike Suter (Sekretare Shteti për Formim, Kërkim dhe Inovation,  SBFI), nga  Annatina Aerne (Universiteti i St.Gallen, Projekti Kërkimor  GOVPET, Qeverisja për Arsimimin, Edukimin dhe Trajnimin Profesional.

Nga ana e  ABSM delegacioni u prit  nga Skender Nikoliqi (President, Kryetar Bordi),  Besim Pajaziti (Zv.kryetar),  Arijanita Muçaj (Drejtuese projektesh dhe kursesh), Dr. Jan Eberhardt (Drejtues  dhe koordinator kursesh për edukim), Lisa Schnell (Praktikante),  Ulrich Schubert (Administrator),   Dina Arab (Praktikante) dhe  Irisa Bregasi (Nxënëse në ABSM).

 

Qëllimi i vizitës së delegacionit të OCDE-së në Zvicër (14-17 maj 2018) është të shqyrtojë çështjet kyçe të politikave, të mbledhë dëshmi, të formulojë konkluzione paraprake, të identifikojë pikat e forta dhe sfidat e sistemit dhe fushat, ku do të ishte e frytshme të fokusohet vëmendja e studimit. Qëllimi i studimit është identifikimi i sfidave të përbashkëta dhe ndarja e praktikës efektive në lidhje me ofrimin e arsimimit dhe aftësimit profesional (AAP) për migrantët e rinj humanitarë dhe azilkërkuesit.

Studimi do të mbledhë informacione të reja se si sistemet e AFP-së mund të përshtaten për të integruar me sukses migrantët në vendet pritëse, në mënyrë që të arrijnë rezultate më të mira për të dy palët,  emigrantët dhe për ekonomitë në tërësi.

 

Gjatë takimit  ABSM pati mundësinë të paraqiste punën e saj tek delegacioni i OECD-së. Sipas një njoftimi zyrtar nga OECD, në fazën e parë, prej kësaj organizate tre vende do të shqyrtohen më nga afër, tre vende, përkatësisht Gjermania, Suedia dhe Zvicra. Në bisedë u shtruan pyetjet e mëposhtme: Cilat janë mundësitë që migrantët të fitojnë një vend në Zvicër? A duhet të shkurtohet procesi i trajnimit profesional dhe cilat janë mundësitë për punëdhënësit, refugjatët dhe të ardhurit? Çfarë roli luajnë në këto procese shkollat ​​dhe kurset e gjuhës në ABSM? Çfarë duhet të bëhet  në nivel shtetëror dhe institucional për ta lehtësuar për emigrantët  procesin e integrimit, ose më saktë integrimin në tregun e punës?

Drejtuesit dhe përfaqësuesit e ABSM-së  arritën të sqarojnë rëndësinë e kontaktit të drejtpërdrejtë me migrantët në një nivel personal. Oferta për refugjatët dhe të ardhurit mund të jetë më e madhe.  Kur njerëzit nuk gjejnë rrugë e mundësi për njohjen dhe shfrytëzimin e  këtyre ofertave nëpërmjet një referimi personal, shpesh ndodh që ofertat të mbeten të panjohura dhe prandaj nuk perceptohen. Sidomos ABSM si një “lojtar i vogël mes të mesmëve” në fushën e integrimit, ka mundësinë për t’iu përgjigjur secilit dhe të gjithë nxënësve të tij dhe, nëse është e nevojshme, të ofrojë përkrahje konkrete të personalizuar.U bë gjithashtu e qartë se sa e rëndësishme është të mësohet gjuha vendase për fillimet në procesin e formimit profesional.Me punën e saj, ABSM siguron një bazë të domosdoshme për integrim për shumicën e migrantëve. Për këtë qëllim, për informacione të mëtejshme ata janë të mirëpritur të kontaktojnë me ekipin ABSM në çdo kohë.

OECD pritet të publikojë raportin e saj në mes të vitit 2019. Do të jetë me interes të shikohet se cilat janë linjat e mëdha në të cilat politika dhe politika e tregut të migracionit, sipas OECD, mund dhe duhet të bazohet në vitet e ardhshme, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Zyra e Shtypit  e ABSM.