Lajme

WORKSHOP PËR PËRGATITJEN E PENSIONIT

Punëtori informuese dhe përgatitore për pension për migrantët

Lozanë, e mërkurë 11 tetor 2023

· Si funksionon sistemi i pensioneve?

· Kur mund të dal në pension në Zvicër dhe në vendin tim të origjinës?

· Çfarë ndodh me shtyllën time të dytë nëse largohem nga Zvicra?

· A duhet ta tërheq kapitalin tim apo jo?

Pyetjet që të gjithë pensionistët e ardhshëm me prejardhje migruese i kanë bërë vetes një ditë apo një tjetër!

Kjo është arsyeja pse Zyra e Lozanës për Imigrantët (BLI) fton banorët e Lozanës nga 58 deri në 64 vjeç në një seminar informimi falas më 11 tetor.

Gjatë kësaj mbrëmje, një specialist do t’ju përgjigjet pyetjeve tuaja, në gjuhën shqipe.

Informacione të hollësishme dhe regjistrim në www.lausanne.ch/ateliers-retraite ose me telefon në 021 315 72 45.