Shkurt.ch

Sa harxhon Zvicra për ndihma sociale?

Në vitin 2015 kantonet dhe komunat zvicerane harxhuan 150 milionë franga zvicerane më shumë se një vit më parë për të gjitha nevojat e sigurimeve shoqërore në vend. Bëhet fjalë për 1.9 për qind, kjo është rritja më e dobët që nga viti 2003, thotë Zyra Federale e Statistikave (FSO), transmeton albinfo.ch.

Shpenzimet për ndihma sociale në kuptimin e ngushtë, d.m.th. ata që kanë nevojë për përkrahje financiare, gjithashtu u rritën me 2.1 për qind më pak se në vitet e mëparshme. Në vitin 2014 ata ishin rritur me 5.5 për qind. Ndërsa, sa i përket përfitimeve suplementare (EL), mirëqenia sociale është pika më e madhe e të gjitha përfitimeve të lidhura me nevojat, me rreth 2.6 miliardë franga.

Numri i përfituesve të ndihmës sociale u rrit me 1.4 për qind në vetëm nën 266.000. Shpenzimet mesatare vjetore për një person të mbështetur mbesin kryesisht të qëndrueshme në 9850 franga. Krahasuar kundrejt të gjitha përfitimeve sociale në Zvicër, vetëm 1.6 për qind e shpenzimeve totale prej 157 miliardë frangash (2014) shkojnë drejtpërderjet për asistencë sociale.

Nga gjithsej 8 miliardë franga për mirëqenien në kuptimin më të gjerë, pothuajse 4,8 miliardë ose 60% shkuan për përfitime suplementare për AHV dhe IV. Përfitimet e mbetura, si ato për pleqëri dhe aftësi të kufizuar, si dhe të papunët, familjet dhe shtesat për strehim përbënin vetëm 7.3 për qind të shpenzimeve.

Përfitimet suplementare për AHV dhe IV, si dhe mbështetje e tjera, siç janë shtesat familjare, numërohen si “asistencë sociale në një kuptim më të gjerë”. Përveç kësaj, ekziston “ndihmë sociale” në kuptimin më të ngushtë.