Lajme

A mund të marr shtetësinë zvicerane nëse kërkoj përfitime sociale?

Kriteret e natyralizimit të Zvicrës janë ndër më të vështirat në Evropë, me shumë aplikantë që përjetojnë komplikime shtesë në rrugën drejt shtetësisë. A është një prej tyre varësia nga ndihma sociale?

Nga kohëzgjatja e qëndrimit deri te kërkesat gjuhësore dhe të integrimit, kushtet për marrjen e pasaportës zvicerane janë të rrepta, veçanërisht për ata që aplikojnë sipas procedurës së zakonshme të natyralizimit dhe jo të thjeshtuar, transmeton albinfo.ch.

Hapat dhe kërkesat për të dyja janë përshkruar në këtë artikull.

Për t’u kualifikuar për natyralizim, duhet të plotësoni një sërë kërkesash, të cilat të gjitha janë të listuara në faqen e internetit të Sekretariatit Shtetëror për Migracionin (SEM).

Ndonëse nuk është përmendur në mënyrë specifike ndihma sociale, as komisionet federale dhe as kantonale/komunale të natyralizimit nuk do t’u japin shtetësinë të huajve që kanë marrë para publike, edhe nëse plotësojnë të gjitha kërkesat e tjera, sipas thelocal.ch.

Kush ka të drejtë të marrë ndihmë sociale në Zvicër?

Kjo lloj ndihme financiare ka për qëllim banorët që kanë të ardhura të pamjaftueshme për të mbajtur veten dhe/ose familjet e tyre.

Në Zvicër, kjo do të thotë paga nën 2,259 franga zvicerane në muaj për një person beqar, ose 3,990 franga zvicerane për dy të rritur dhe dy fëmijë.

Shumë nga marrësit janë të sapoardhur dhe nuk kanë punë apo të ardhura të çfarëdo lloji.

Shumat e pagesave ndryshojnë në varësi të rrethanave personale.

Megjithatë, për t’u kualifikuar për ndihmën e qeverisë, aplikantët nuk mund të kenë asnjë pasuri të tyren. Nëse ata kanë para në bankë, pronë ose automjete, ata nuk do të kualifikohen për asistencë publike derisa asetet të likuidohen.

Një nga kushtet më të rëndësishme për shtetësinë është integrimi i suksesshëm. SEM e përkufizon integrimin si “përgjegjësi personale”, vetëmjaftueshmëri dhe pjesëmarrje në ekonominë e vendit.

Kjo do të thotë që aplikantët duhet të punojnë dhe të fitojnë para në vend që të mbështeten te qeveria për t’i mbështetur ata. Pra, nëse jeni duke marrë përfitime sociale dhe keni qenë brenda tre vjetëve përpara se të kërkoni të natyralizoheni, nuk keni të drejtë të aplikoni për shtetësinë zvicerane.

Megjithatë, nëse e keni shlyer plotësisht shumën e ndihmës sociale që keni marrë përpara aplikimit për natyralizim, atëherë shanset tuaja për të marrë nënshtetësinë zvicerane janë shumë më të mëdha.

Marrja e ndihmës gjithashtu nuk është e mirë për lejen tuaj të punës.

Ligji për shtetasit e huaj dhe integrimi (FNIA) parashikon mundësinë e uljes ose heqjes së lejes së personit që merr ndihmë sociale.

Kjo do të thotë se autoritetet mund të vendosin të ulin lejet e qëndrimit të përhershëm në të përkohshme, ose t’i tërheqin ato krejtësisht, nëse dikush ka aplikuar për përfitime.

Rishikimi i FNIA në vitin 2019 shtriu pasojat e asistencës sociale edhe për mbajtësit e lejes C, që do të thotë se të drejtat dhe mbrojtjet gjithëpërfshirëse që zakonisht jepen nga kjo leje e veçantë në lidhje me qëndrimin e përhershëm afatgjatë mund të anulohen.

Kjo do të ndikonte jo vetëm shtetasit e vendeve të treta, por edhe qytetarët e BE/EFTA që jetojnë në Zvicër.

Ju gjithashtu mund të shihni që oferta juaj për shtetësi të refuzohet nëse keni borxhe ose, më keq akoma, ka procedura për mbledhjen e borxheve kundër jush.

Në manualin e tij mbi natyralizimin, SEM thekson se “përputhja me ligjin zviceran matet veçanërisht nga një reputacion financiar shembullor”.

SEM vazhdon duke renditur mospagesën e taksave, primet e sigurimit shëndetësor, gjobat, qiratë ose akumulimin e borxhit si arsye të vlefshme për mohimin e shtetësisë.

Sa u përket përfitimeve të papunësisë, nuk ka asgjë në ligjin FNIA që i referohet në mënyrë specifike papunësisë, kështu që jo, kjo nuk do të mbahej kundër jush në procesin e natyralizimit.

Nëse keni punuar ligjërisht në Zvicër për të paktën 12 muaj në dy vjetët e fundit dhe keni kontribuar në skemën e sigurimeve shoqërore, atëherë keni të drejtë të merrni përfitime papunësie.

Meqenëse i keni ‘fituar’ këto përfitime në mënyrë korrekte, ato nuk mund të konsiderohen si materiale falas dhe për këtë arsye nuk do ta pengonin aplikimin tuaj për shtetësi.