Kosova

Bashkohuni për ndryshim: Kontriboni në Kosovë përmes projekteve investuese të diasporës

Nëse jeni pjesë e diasporës, Caritas-i Zviceran ju ofron një mundësi të jashtëzakonshme për të materializuar një projekt në Kosovë në përmasën 100%, dhe kjo mund të bëhet duke investuar vetëm 30% të kostos totale të projektit.

Në një hap të guximshëm dhe inovativ, Caritas-i Zviceran në Kosovë (CACH), në kuadër të projektit Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë (MARDI) krijon një model të ri të bashkëpunimit në mes të sipërmarrësve lokalë në Kosovë dhe bizneseve nga diaspora kosovare, duke krijuar kështu një platformë dinamike për zhvillim. Ideja kryesore e këtij projekti ndodhet në origjinalitetin e tij: çdo sipërmarrës lokal mund të aplikojë në thirrjen e dytë për Projektet Investuese të Diasporës me projektpropozimet e tyre, duke marrë pjesë aktivisht në financimin deri në nivelin 20% të shumës totale të projektit. Megjithatë, roli thelbësor i biznesit nga diaspora hyn në lojë duke sjellë së paku 30% të financimit të nevojshëm, ndërsa CACH investon një shumë të konsiderueshme, 50% të buxhetit total të projektin, me grante në lartësi prej EUR 35,000.00 deri në EUR 53,000.00 maksimalisht. Kjo qasje moderne inkurajon të gjithë aktorët e përfshirë të krijojnë dhe të ndërtojnë projekte të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe me ndikim shoqëror.

Fokus i ri në partneritet dhe zhvillim

Kjo mënyrë e jashtëzakonshme fuqizon përfshirjen e sipërmarrësve vendorë në Kosovë, duke u kërkuar atyre të japin një kontribut të rëndësishëm për financimin e projekteve të tyre. Në të njëjtën kohë diaspora kosovare, e vetëdijshme për potencialin e saj, iu përgjigjet thirrjes për të investuar në zhvillimin e atdheut të tyre, duke shtyrë një dinamikë të bashkëpunimit reciprok. Përfaqësimi i rëndësishëm i CACH shton një dimension jashtëzakonisht të veçantë në këtë partneritet, duke sjellë burime thelbësore dhe mbështetje substanciale për të transformuar idetë në projekte konkrete.

Suksese të projekteve të mëparshme dhe përshkallëzim i ideve

Shembuj konkretë dëshmojnë efikasitetin e kësaj qasje. Projekte që tashmë janë duke u implementuar në kuadër të këtij modeli kanë dalë si burime shpresë, kanë ofruar mundësi për zhvillim ekonomik, kanë ndikuar në përmirësim të kushteve të jetesës dhe në forcim të lidhjeve sociale. Kombinimi i burimeve lokale, përfshirjes së diasporës dhe mbështetjes solide të CACH tregon se ky bashkëpunim inovativ hap rrugën për projekte të qëndrueshme, krijuese të perspektivave optimiste për të ardhmen e Kosovës.

Diaspora, burim i mundësive për zhvillim ekonomik

Diaspora kosovare ka një potencial të madh për të ndikuar pozitivisht në ekonominë e Kosovës. Remitencat përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të ekonomisë me mbi 12% të BPV-së, ndërsa Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) vlerëson mjedisin e biznesit në vend për investitorët e huaj. Marrëveshjet me BE-në, Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe marrëveshjet e tjera e bëjnë Kosovën një destinacion tërheqës për investime. Politika monetare e qëndrueshme, tatimet e ulëta dhe tregu i liberalizuar janë avantazhe për investitorët. Diaspora, veçanërisht në vendet si Gjermania, Zvicra dhe Austria, është burim i rëndësishëm i investimeve të huaja në Kosovë, sidomos në sektorë si ndërtimi, tekstili, turizmi dhe teknologjia e informacionit. Kjo thirrje përkushtohet për të mbështetur në veçanti projekte të qëndrueshme, të udhëhequra nga gratë dhe të rinjtë, duke inkurajuar investimet e diasporës për prodhim dhe shërbime inovative dhe të qëndrueshme në Kosovë.

Për të lexuar më shumë rreth thirrjes së dytë për Projekte Investuese të Diasporës, klikoni këtu:

Shqip: Thirrje për aplikim: Projektet Investuese të Diasporës – Projekti MARDI/P220003
Anglisht : Call for application: Diaspora Investment Projects – MARDI Project/P220003

Afati i fundit për aplikim është data 22 shtator 2023.
Projekti Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë (MARDI) mbështetet financiarisht nga Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR), Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Principata e Lihtenshtajnit.