Lajme

Çdo e treta çerdhe në Zvicër shënon humbje

Një në tri qendra të kujdesit ditor në Zvicër pati një humbje vitin e kaluar. Studimi i parë ndonjëherë i figurave kryesore të biznesit të qendrave ditore, zbuloi gjithashtu se sektori ka një shkallë tri herë më të lartë të dorëheqjes së stafit.

Shoqata Zvicerane e Kujdesit për Fëmijët (Kibesuisse) njoftoi të enjten se për shkak të kostove të larta të stafit, të cilat përbëjnë tri të katërtat e shpenzimeve totale, çerdhet nuk kanë shumë të ardhura, raporton swi, përcjell Albinfo.ch.

Dy të pestat e çerdheve të anketuara mbyllën vitin kalendarik 2022 me fitim dhe një e treta me humbje, 13% e qendrave ditore të anketuara nuk kanë dashur të japin asnjë informacion.

Një tjetër karakteristikë e sektorit është norma e luhatjeve. Shkalla e dorëheqjes për çerdhet është 30%. Kjo normë është normalisht rreth 10%, sipas një hetimi.

Si rezultat, tri sfidat më të mëdha me të cilat përballen të anketuarit në operacionet e tyre të përditshme lidhen gjithashtu me stafin.

Mungesa nga sëmundjet, rekrutimi i personelit me kualifikimet e duhura dhe plotësimi i pozitave të shpallura janë problemet kryesore me të cilat përballen çerdhet.

Kibesuisse shkroi se rreth gjysma e stafit të kujdesit për fëmijët nuk kanë një diplomë në arsim.

Mungesa e një modeli financimi do të thotë që qendrat e kujdesit për fëmijët varen nga personeli i patrajnuar për të mbijetuar.

Një zgjidhje mund të ishte një model subvencionimi që do të lejonte punësimin e stafit të kujdesit për fëmijët me kualifikime terciare.

Një model i tillë tashmë po zbatohet deri diku në Zvicrën frëngjishtfolëse dhe në Ticino.

Të dhënat e anketës Kibesuisse tregojnë gjithashtu se mesatarisht 0.4 pozicione për çerdhe nuk janë plotësuar, 95% e qendrave ditore të anketuara kishin të paktën një vend të lirë pune në vitin e anketimit.

Shoqata bën thirrje për modele më të mira financimi

Nevojiten modele financimi që do të lejonin qendrat e kujdesit ditor të mbulojnë kostot e tyre.

Për sa i përket zhvillimit cilësor, financimi duhet të përfshijë gjithashtu subvencionimin e trajnimit dhe edukimit të mëtejshëm të stafit të kujdesit për fëmijët, shtoi shoqata.

Kjo jo vetëm që do të përmirësonte perspektivat profesionale të stafit, por gjithashtu do t’i inkurajonte ata të qëndrojnë. Kjo do të kishte një ndikim pozitiv në cilësinë dhe vazhdimësinë për sa i përket shkallës së dorëheqjeve dhe personelit.

I porositur nga Kibesuisse, instituti i kërkimit Infras kreu studime statistikore në qendrat e kujdesit ditor në Zvicër në pranverën e vitit 2023. Në fund të vitit 2022, 31,632 fëmijëve po u ofrohej kujdes në 621 çerdhet e anketuara./Albinfo.ch