Ekonomi

Euro i bën 19 vjet

Monedha evropiane ka hyrë në përdorim që nga 1 janari i vitit 1999. Euro zëvendësoi monedhat kombëtare të 11 vendeve: Austrisë, Belgjikës, Finlandës, Francës, Gjermanisë, Holandës, Irlandës, Italisë, Luksemburgut, Portugalisë dhe Spanjës, me përjashtim të Britanisë, Danimarkës, Greqisë dhe Suedisë, përcjell albinfo.ch.

Dy vjet më vonë, më 1 janar 2001 ajo zëvendësoi edhe monedhën e Greqisë.

Kalimi në një monedhë të vetme të eurozonës e cila numëron rreth 300 milionë qytetarë evropianë paraqiti përfitime të mëdha si për konsumatorët, ashtu dhe për biznesin.

Gjithashtu lehtësoi këmbimet e mallrave dhe të shërbimeve midis vendeve pjesëmarrëse, duke forcuar kështu tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian.

Në Kosovë janë bërë 16 vjet me monedhën euro. “Pavarësisht zvogëlimit të diskrecionit që kemi si shtet në përdorimin e politikës monetare për shkak të përdorimit të valutës të përbashkët euro, ekonomia kosovare ka përfituar përmes eliminimit të riskut që vjen nga ndryshimet e shpeshta e të papritura të kursit të këmbimit”, ka shkruar ish-ministri i Financave, Avdullah Hoti, i cili edhe e ka kujtuar këtë ditë.