Lajme

Gjenevës i kërkohet të bëhet qendër globale e të dhënave

Organizatave ndërkombëtare në Gjenevë u është vënë sfida e shfrytëzimit të sasive të mëdha të të dhënave që ato prodhojnë për përmirësimin e demokracisë.

Presidenti zviceran Alain Berset vendosi sfidën teksa hapi ngjarjen e parë “Project Rosling” në qytetin zviceran.

Projekti Rosling i ka vënë vetes detyrën e forcimit të rolit të statistikave dhe të dhënave në diskutimet e politikave dhe vendimmarrjen.

Arritja e këtij objektivi përfshin bërjen e më shumë të dhënave të aksesueshme publikisht në kohën e duhur dhe të besueshme, transmeton albinfo.ch.

Projekti Rosling, i quajtur sipas statisticienit suedez Hans Rosling, u konceptua nga Forumi Botëror i të Dhënave i Kombeve të Bashkuara në vitin 2021, i cili u organizua në kryeqytetin zviceran të Bernës.

Ai i ka vendosur vetes synime në disa fusha: njohja e të dhënave (aftësia për të identifikuar, mbledhur, përpunuar, analizuar dhe interpretuar të dhënat); të dhënat e financimit; administrimi i të dhënave; shkenca e të dhënave; parashikimet e popullsisë dhe ndryshimet klimatike dhe të dhënat shëndetësore.

Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm ka vendosur një objektiv për t’i bërë të dhënat më lirisht të aksesueshme për publikun.

Si qyteti pritës i shumë zyrave të OKB-së dhe rreth 750 OJQ-ve, ‘Gjeneva Ndërkombëtare’ shihej si vendi i idesë për të nisur projektin Rosling.