Shqipëria

Kisha ortodokse shqiptare ‘Shën Kozmai’ mallkon kishën serbe, vendos ndarjen kanunore

Përmes një vendimi kanunor kishtar, Këshilli i Kishës Ortodokse Kombëtare Shqiptare dhe me bekimin e kreut të Kishës ka vendosur ndarjen kanunore me çdo kishë serbe në Serbi ose në mbarë botën.

Pikat e vendimit:

1- Kisha jonë mallkon kishën serbe dhe kreun e saj, Patriarkun Profire.

2- Ndarja kanunore me çdo kishë serbe në Serbi ose në mbarë botën.

3- Shpalljen heretik të çdo kleriku serb.

4- Mosnjohjen e kishës serbe si kishë paqësore të krishterë.

5- Mosnjohjen e asnjë dokumenti që lëshohet nga kisha serbe (certifikata pagëzimi, kurorëzimi etj.)

6- Ndalimin e hyrjes së çdo prifti serb në kishën shqiptare.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.