Kosova

Krasniqi: Nuk kemi pranuar asnjë njoftim zyrtar për kërkesën për dorëheqje të kryetarëve në veri

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Elbert Krasniqi, ka njoftuar se asnjë kërkesë për shkarkimin e kryetarëve nuk është bërë sipas rrugëve administrative.

“Ju njoftojmë se në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal nuk kemi pranuar asnjë njoftim zyrtar në lidhje me këtë nismë nga Kryesuesit e Kuvendeve Komunale të Komunave respektive apo anëtarët e grupit iniciues, siç parashihet me këtë Udhëzim Administrativ”, ka shkruar Krasniqi.

Ai ka përsëritur edhe një herë këto procedura që qytetarët serbë mund t’i ndjekin:

“Secili qytetar apo grup qytetarësh me të drejtë vote në komunën përkatëse ka të drejtë të ndërmarrë iniciativën për largimin e kryetarit të komunës. Kërkesa për largim duhet të nënshkruhet nga të paktën 20% e votuesve me të drejtë vote dhe duhet t’i përmbajë të gjitha elementet dhe të dhënat sipas këtij Udhëzimi Administrativ. Qytetarët e interesuar për inicimin e kësaj procedure themelojnë grupin nismëtar, i cili para se të fillojë mbledhjen e nënshkrimeve, duhet të njoftojë Kryesuesin e Kuvendit Komunal, i cili më pas njofton MAPL-në dhe KQZ-në. Jemi në dijeni rreth raportimeve në media se janë mbledhur nënshkrime nga ‘një grup nismëtar’”, shkruan ministri, përcjell albinfo.ch.