Diversité

Sofra e madhe në Morges

Çdo dy vjet, Komisioni konsultativ zviceran - Të huajt në Morges organizon La Grande Table (Tryezën e madhe) , me ç'rastë banoret mund të shijojnë ushqimet e mbarë botës me çmime të arsyeshëm, dhe këtë, duke dëgjuar grupet artistike të vendeve të ndryshme.


 Të tjera nga Diversité