Diversité

Kryqi i bardhë i Zvicrës shumë i kërkuar

Qasja për pasaportën zvicerane  nuk është e lehtë për të gjitha profilet e  emigrantëve, sepse kriteret për natyralizim janë gjithnjë e më të larta. Për të shoqëruar kandidatët, disa komunitete ofrojnë kurse për përgatitje të provimit.


 Të tjera nga Diversité