Përkthim

Sarah Barbara Gretler

Përkthyese

Vendlindja : Zürich

Qyteti ku jeton në Zvicër: Zürich 

 

Profili

Përkthyese e pavarur në gjuhët: gjermanisht, shqip dhe frëngjisht, ndër të tjera pranë autoriteteve të drejtësisë dhe institucioneve sociale., nga viti 1986.
Këshilltare për persona me gjuhë amtare të huaj dhe/apo me prejardhje të huaj, në Fachstelle Migration Zug, nga viti 2004.
IBashkëthemeluese dhe udhëheqëse e vendtakimit për gra shqiptare “Foleja” në Cyrih në vitin 2003.
Nga viti 2008 merr pjesë në kryesinë e Shoqatës së Përkthyesve Gjyqësorë të Kantonit të Cyrihut (VZGDÜ).
Prej themelimit, në tetor të vitit 2009, është kryetare e shoqatës albinfo.ch.

 

 

Çmime-vlerësime-botime

Kosova-Schweiz. Die albanische Arbeits- und Asylmigration zwischen Kosovo und der Schweiz (1964-2000). LIT-Verlag, Münster, 2008, 616 faqe, ISBN 978-3-03735-250-2 (publikuar bashkë me Hans-Peter von Aarburg).

Die Albaner in Jugoslawien. Informationen für Hilfswerksvertreterinnen und -vertreter. Schweizerische Flüchtlingshilfe, 1990, rreth 200 faqe (publikuar bashkë me Mahmud Ibrahimin).

Die verbale Kategorie Evidenz im Albanischen und im Türkischen. Punim për marrjen e diplomës pranë Universitetit të Cyrihut, 1987. Arbeiten des Seminars für Allgemeine Sprachwissenschaft (ASAS), 105 faqe, ISBN-10: 3952101001, ISBN-13: 978-3952101001. 

 

Përvojat në lidhje me mergimin/Ballkanin

Falë lidhjeve private dhe profesionale, nga viti 1978 në kontakt të ngushtë me punëtorë shqiptarë dhe më vonë me të ikurit politikë që kanë mërguar nga Kosova dhe Maqedonia (në përgjithësi nga Jugosllavia e atëherëshme).
Mendime dhe nga një herë publikime në lidhje me mërgimin, me përceptimin e popullsisë shqiptare në Zvicër dhe me qëndrime të pjesëve të ndryshme të shoqërisë zvicerane ndaj asaj.

 

Integrimi/zhvillimi : cilat janë prioritetet?

 

Të merret me lidhjet mes edukimit të fëmijëve, punës me rrogë dhe të ashtuquajturës kohë të lirë. Shumë pjesëtarë të popullsisë me prejardhje shqiptare, në këta lëmenj i janë ekspozuar ndryshimeve jashtëzakonisht radikale; por në anën tjetër ato kanë, për shëmbull nëpërmjet traditës së tyre kolektiviste, mundësi për të përfshirë koncepte shumë interesante në diskursin publik përkatës. 

 

Kontakt

Sarah Barbara Gretler
Hofwiesenstrasse 82
8057 Zürich
044 364 56 06
077 441 91 06
[email protected]

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriSarah Barbara Gretler
  • Prejardhja:Cyrih-Zvicër
  • Vendi ku vepron:Cyrih-Zvicër
  • Profesioni:Përkthyese
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera