Portrete të firmave

Nëse keni biznes në Zvicër, duhet të dini patjetër për ndryshimet që po bëhen në taksa nga viti 2024

Në vitin 2022, elektorati zviceran aprovoi rritjet në vlerat e TVSH-së (Tatimi mbi vlerën e shtuar).

Këto janë normat e reja të TVSH-së që do të aplikohen nga janari 2024:

Normat e mëposhtme tatimore neto zbatohen nga 1 janari 2024:

Nëse ju duhet ndihmë rreth normave të reja dhe shërbimeve të kontabilitetit në përgjithësi, Numarics – Buchhaltung schweiz është produkti i duhur për ju.

Numarics ju ofron zgjidhje moderne, por edhe support në kohë reale për të gjitha shërbimet financiare për të cilat ka nevojë kompania juaj.

Aplikimi

As data e faturimit dhe as data e pagesës nuk janë vendimtare për normën tatimore që do të aplikohet, por koha në të cilën kryhet shërbimi.

Shërbimet e kryera deri më 31 dhjetor 2023 u nënshtrohen normave tatimore “të vjetra”. Shërbimet e kryera nga 1 janari 2024 u nënshtrohen normave tatimore “të reja”. Edhe me shërbimet periodike si abonimet, periudha e ofrimit të shërbimit është vendimtare.

Shembuj:

  1. Më 27 nëntor 2023, zoti Meier lidh një kontratë blerjeje për një dollap. Dyqani i mobiljeve do t’ia dorëzojë dollapin në datën 22 dhjetor 2023. Fatura do të jetë e datuar / Lëshuar më 12 janar 2024. Z. Meier e paguan faturën më 30 janar 2024. Faktori vendimtar për aplikimin e normës së saktë tatimore është data e dorëzimit, pra 22 dhjetor 2022, pra duhet të zbatohet norma tatimore “e vjetër” prej 7.7%.
  2. Më 5 korrik 2023, znj. Müller bën një abonim në Glückspost. Kjo vlen nga korriku 2023 deri në qershor 2024. Ajo paguan të gjithë shumën për një vit në momentin e porositjes dhe merr numrin e parë të Glückspost një ditë më vonë.

Ky abonim duhet t’i faturohet znj. Müller si më poshtë:

6 muaj (korrik-dhjetor 2023) pra 50% e shumës së paguar për vitin 2023 me shkallë tatimore 7.7% dhe

6 muaj (janar-qershor 2024) pra 50% e shumës së paguar për vitin 2024 me normën tatimore 8.1%.

Faturimi

Nëse shërbime të ndryshme, të cilat ofrohen në 2023 dhe 2024, tregohen në të njëjtën faturë, ato duhet të renditen veçmas me një normë të veçantë tatimore. Nëse nuk dëshironi ose nuk mund ta bëni këtë, të gjitha shërbimet duhet të kompensohen ose raportohen me normat e reja tatimore, që janë më të larta.

Pagesat e pjesshme do të kompensohen me normën tatimore që do të jetë e vlefshme në momentin e ofrimit të shërbimit dhe/ose të kryerjes së dorëzimit.

Shembull:

  1. Müller blen një kuzhinë të pajisur më 15 nëntor 2023, e cila do të dorëzohet dhe instalohet në shkurt 2024. Dy ditë pas vendosjes së porosisë, z. Müller do të marrë një faturë për një paradhënie, të cilën ai duhet ta paguajë deri në fund të nëntor 2023 (për të konfirmuar porosinë). Duke qenë se kuzhina nuk do të dorëzohet deri në vitin 2024, faturat paradhënie të lëshuara në vitin 2023 duhet të kompensohen me normën tatimore “të re” prej 8.1%.

A ju tingëllon e komplikuar? Kontaktoni Numarics sot dhe do të përfitoni ndihmë profesionale rreth normave të reja tatimore dhe jo vetëm.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë dhe për t’u informuar në detaje në lidhje me normat e reja tatimore që do të aplikohen në Zvicër nga 1 janari i vitit 2024.

Po ashtu mund të lexoni:

Të jesh kontabilist në Zvicër është përgjegjësi

Po ashtu mund të lexoni:

“Numarics” sfidon gjigantët zviceranë të kontabilitetit e auditimit