Ekonomi

Ngadalësohet inflacioni në eurozonë dhe BE

Inflacioni në eurozonë u ngadalësua në tetor për 1.4% nga 1.5% në shtator, sipas të dhënave të fundit të Eurostat. Krahasuar me vitin e kaluar, megjithatë, është vërejtur një përshpejtim i vazhdueshëm i inflacionit në rajon prej 0.5%.

Inflacioni në Bashkimin Evropian (BE) gjithashtu u ngadalësua në tetor në 1.7% në vit, krahasuar me 1.8% në shtator. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka pasur një rritje të inflacionit në tetor 2016 në të njëjtin nivel si monedhë e vetme prej 0.5%.

Rritja më e ngadaltë e inflacionit në tetor u raportua në Qipro nga 0.4%, si dhe në Irlandë, Greqi dhe Finlandë (0-5%). Përshpejtimi më i theksuar u regjistrua në Lituani (4.2%), Estoni (4.0%) dhe Mbretërinë e Bashkuar (3.0%).
Krahasuar me shtatorin 2017, inflacioni vjetor u ngadalësua në 14 shtete anëtare, mbeti i qëndrueshëm në pesë dhe u përshpejtua në nëntë.

Ndikimin më të madh në thjeshtësinë e inflacionit në eurozonë e kanë pasur lëndët djegëse të transportit (0.10 pikë përqindjeje), shërbimet e akomodimit (+0.08 pikë përqindjeje) dhe produktet e qumështit dhe vezët (+ 0.06%). Ndikim negativ përsëri kishte telekomunikacioni (-0.11 pikë përqindjeje), veshje (-0.07 pikë përqindjeje) dhe mirëqenia sociale (-0.04 pikë përqindjeje).