Diversité

Për të huajt, vota nuk është gjithmonë e lehtë

Me rastin e zgjedhjeve komunale në kantonet e Vaud-it dhe Friburgut, emisioni “Diversité” i është përkushtuar përdorimit efektiv të së drejtës së votimit të 90.000 të huajve. A është gjithmonë e lehtë për një të huaj të votojë?

 


 Të tjera nga Diversité