Integrimi

Pren Pervorfi emërohet COO i kompanisë së suksesshme SMZH AG

Peter Siber, i cili ishte COO i deritashëm, merr detyrën e re, atë të zëvendësit të CEO, ndërsa Pervorfi emërohet në postin që e mbante ai

Ofertuesi i pavarur i shërbimeve financiare, smzh ag emëron Peter Siber si zëvendës CEO dhe njëkohësisht forcon menaxhmentin e kompanisë me dy ekspertë, si Pren Pervorfi dhe Rafael Szucs. Përveç kësaj, do të krijohen zonat e Klientëve Kryesorë dhe Korporatave dhe Këshillimit të Pasurive të Paluajtshme, ndërsa Bordi Këshillimor do të zgjerohet duke përfshirë në vete edhe z. Stefan Schärer.

Me këto hapa, smzh ag vë theksin në angazhimin e saj të qartë për rritje të vazhdueshme, zhvillimin e mëtejshëm të ekspertizës dhe përshtatjen e ofertës së saj me nevojat e klientëve.

“Jam i bindur se me ekipin tonë të fortë do të avancojmë më tej pozicionimin e smzh ag dhe do të ofrojmë shërbim edhe më të mirë dhe shërbime më të specializuara”, thotë Gzim Hasani, CEO (shef ekzekutiv) dhe partner i smzh ag, duke komentuar risitë e rëndësishme.

Kursi vendimtar për optimizimet e ardhshme

Pas tre vjetëve të suksesshme si COO (shef operativ), Peter Siber merr rolin e Zëvendës CEO më ​​1 mars 2024. Peter Siber ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në zgjerimin dhe zhvillimin pozitiv të biznesit të smzh ag dhe do të drejtojë fushat e menaxhimit të rrezikut dhe shërbimeve të korporatave në rolin e tij të ri.

Në të njëjtën kohë, Pren Pervorfi, i cili i bashkohet smzh ag si partner, do të marrë detyrën që kishte z. Siber, pra postin e COO. Me Pren Pervorfin, smzh ag ka arritur të fitojë një ekspert të dëshmuar në fushën e transformimit dixhital. “Ne jemi të kënaqur që kemi Pren Pervorfin si shef tonin të ri operativ në smzh ag. Sukseset e tij mbresëlënëse, njohuritë e tij të gjera dhe përvoja e tij në fushën e transformimit dixhital dhe zhvillimin e platformave inovative në bankat kryesore private në Zvicër do të japin një kontribut vendimtar që ne të bëhemi pionierë në Zvicër kur bëhet fjalë për inovacionin dhe përvojën me klientët”, thotë me bindje Gzim Hasani.

Fusha e ekspertizës këshilluese për pasuri të paluajtshme

Përveç kësaj, smzh ag grumbullon njohuritë e saj të thelluara dhe përvojën e gjerë në konsulencën e pasurive të paluajtshme në temat e strategjisë, qëndrueshmërisë, financimit, përfitimit, planifikimit dhe zhvillimit në fushën e këshillimit të pasurive të paluajtshme. “Ekspertët tanë janë të specializuar në kuptimin e nevojave individuale të klientëve tanë, njohjen e potencialit të fshehur dhe realizimin e tij”, shpjegon Gzim Hasani.