Shkurt.ch

Roboti zviceran: vrapon, kërcen dhe fluturon

Roboti, i cili quhet Daler (Deployable Air-Land Explortion Robot), është në gjendje të ecë, të kërcejë dhe të fluturojë.

Daler është disenjuar nga shkencëtarët e Institutit Zviceran të Teknologjisë në Lozanë.

Krahët janë aktivizuar dhe lëvizin me motor që mundëson lëvizjen e shpejtë në të gjitha rrethanat.

Daler mund të përdoret në operacione për kërkim dhe shpëtim, veçanërisht në zonat e paarritshme.

Roboti është ende në fazën eksperimentale dhe duhet të zhvillohet dhe të promovohet në të ardhmen.