Bashkësia Islame në Solothurn

  • Kantoni: Solothurn
  • Aktiviteti: Fetar
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.biso.ch
  • Adresa: Postfach 505 4502 Solothurn

> Shoqata tjera