Instituti Zviceran i studimeve shqiptare ISAEL

  • Kantoni: Vaud
  • Qyteti: Lozanë
  • Aktiviteti: Kulturor
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.iseal.ch
  • Adresa: C.P. 293, 1095 Lutry Lausanne
  • P.kontaktues: Driton Kajtazi Directeur ISEAL

> Shoqata tjera