Misioni katolik „Nënë Tereza”

  • Kantoni: Argau
  • Aktiviteti: Fetar
  • Tel: 062 822 84 94
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.misioni-aarau.ch
  • Adresa: Laurenzenvorstadt 85, 5000 Aarau
  • P.kontaktues: Don Pren Kola

> Shoqata tjera