Qendra Islame Kulturore “Dituria”

  • Kantoni: Gjenevë
  • Qyteti: Vernier
  • Aktiviteti: Fetar
  • Tel: +41 76 221 15 10
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.dituria.ch
  • Adresa: Route du Nant d'Avril 12 1214 Vernier

> Shoqata tjera