Shoqata e Studentëve Shqiptarë të Universitetit të Lozanës (AEAUL)

  • Kantoni: Vaud
  • Qyteti: Lozanë
  • Aktiviteti: Integrues
  • Web: www.asso-unil.ch/aeaul/
  • Adresa: Université de Lausanne AEAUL Bâtiment de l'anthropole 1015 Lausanne
  • P.kontaktues: Jehona Osdautaj

> Shoqata tjera