Lajme

Zviceranët humbasin punën mesatarisht dy javë në vit

Mungesat në punë janë në kulmin e tyre në Zvicër. Një person me kohë të plotë tani qëndron në shtëpi mesatarisht dy javë në vit, sipas informacionit nga RTS. Veçanërisht janë shtuar mungesat për shkak të sëmundjeve psikologjike.

Kjo rritje ka të bëjë si me mungesat afatshkurtra, ashtu edhe ato afatgjata. Claire Bauduin, specialiste në menaxhimin e shëndetit të korporatave brenda Grupit Mutual, tregon se kompanitë gjithashtu duhet të merren gjithnjë e më shpesh me “mungesat e perlave”. “Këto janë mungesa shumë të shkurtra, të cilat do të zgjasin nga një deri në tre ditë dhe që do të përsëriten gjatë një viti”, shpjegon ajo në La Matinale de la RTS.

Pushimi i marrë për shkak të kushteve psikologjike, si depresioni, çrregullimet e ankthit, bipolariteti apo edhe varësitë, zgjat në shumicën e rasteve “disa muaj, madje edhe disa vite”. Rritja e këtij lloji të mungesës është veçanërisht e theksuar, veçanërisht që nga kriza Covid.

Kjo situatë mbetet pjesërisht e pashpjegueshme. Zyra Federale e Statistikave (FSO) është e kënaqur me publikimin e shifrave të papërpunuara, kështu që ekspertët janë reduktuar në bërjen e hipotezave. Disa flasin për një ndryshim shoqëror: që nga pandemia Covid-19, ne jemi bërë më të vëmendshëm ndaj shëndetit dhe mirëqenies sonë. Bota në të cilën jetojmë po na provokon gjithnjë e më shumë ankth, gjë që dobëson shëndetin tonë mendor.

Për ekspertët e tjerë, shpjegimi gjendet më tepër në kushtet e punës, të cilat janë duke u përkeqësuar. “Shumica e treguesve që lidhen me kushtet e punës, veçanërisht për aspektet e rreziqeve psikosociale, janë në të kuqe dhe vazhdojnë të rriten”, vëren Peggy Krief, mjeke e punës në Departamentin e Shëndetit, Punës dhe Mjedisit të Unisanté.

Çdo vit, mungesat e përsëritura dhe afatgjata gjenerojnë kosto prej afro 7 miliardë frangash për punëdhënësit dhe kompanitë e sigurimeve. Prandaj është e nevojshme që kompanitë “të jenë në gjendje të ndërgjegjësohen për rëndësinë e parandalimit të këtyre rreziqeve profesionale”, beson Peggy Krief, e cila specifikon se mund të mandatohen specialistë të shëndetit dhe sigurisë në punë.

Për Claire Bauduin, nëse rritja e këtyre mungesave “çon në një ndërgjegjësim të vërtetë nga ana e punëdhënësve”, disa megjithatë ndonjëherë ndihen të pafuqishëm dhe nuk dinë si ta menaxhojnë situatën. Prandaj ajo rekomandon që kompanitë të fillojnë duke dëgjuar punonjësit e tyre. “Ne duhet t’i lejojmë punonjësit tanë të shprehin vështirësitë që hasin në punën e tyre dhe të bashkëndërtojnë me ta zgjidhje konkrete të përshtatura për nevojat e tyre”, thotë ajo./RTS