Kulturë

Ali  Sinani

Piktor

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriAli  Sinani
  • Prejardhja:Doberdoll-Maqedoni
  • Vendi ku vepron:St. Gallen-Zvicër
  • Profesioni:Piktor
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera