Shqipëria

4 milionë persona hyjnë në Shqipëri nga transporti ajror e detar

Numri i udhëtarëve që kanë përdorur transportin ajror dhe atë detar në Shqipëri është rritur ndjeshëm në 11 mujorin e vitit 2018.

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës së Shqipërisë, Damian Gjiknuri, publikoi të dhënat e transportit për periudhën janar-nëntor 2018.

Sipas këtyre të dhënave vihet re një rritje e konsiderueshme e udhëtarëve përmes transportit ajror e detar ashtu sikurse edhe më shumë kontejnerë të përpunuar në portet e Shqipërisë.

“Numri i udhëtarëve të hyrë dhe dalë në aeroportin “Nënë Tereza” për 11 mujorin 2018; në 2013 kanë hyrë dhe dalë 1,613,996 , në 2014 kanë hyrë dhe dalë 1,669,336, në 2015 kanë hyrë dhe dalë 1,819,607, në 2016 kanë hyrë dhe dalë 1,988,735 , në 2017 kanë hyrë dhe dalë 2,410 ,997 dhe në 2018 kanë hyrë dhe kanë dalë 2,719,992″, ka thënë ministri Gjiknuri.