Opinione

Ikja apo mobiliteti i trurit?

Kartelë bianko e 24 Heures për Dr. Bashkim Iseni, politolog, themelues i Albinfo.ch

Ka disa ditë, ministri gjerman i Shëndetësisë kishte deklaruar se do donte t`i “kthente mbrapa” mjekët dhe infermierët gjermanë që erdhën për të punuar në Zvicër, shkruan “24 Heures”, transmeton Albinfo.ch.

Ai gjithashtu sugjeroi idenë e një rregulloreje të re europiane kundër “gjuetisë së specialistëve në profesione të caktuara”. Për vitin 2017, Dhoma gjermane e mjekëve ka regjistruar më shumë se 600 profesionist mjekë që kanë ikur për të punuar në Zvicër.

Ky realitet i largimit të mjekëve gjermanë tek helvetët është balancuar me rekrutimin, për më shumë se një dekade, të specialistëve, infermierëve, por edhe personelit mjekësor dhe teknik nga Europa Lindore. Kohët e fundit, ky fenomen gjithashtu i shqetëson mjekët e rinj të sapo diplomuar nëpër fakultete medicinale serbë, maqedonas apo shqiptar, duke lëshuar vendin e tyre të origjinës me qindra të rinj, për të përfunduar studimet atje apo duke praktikuar profesionin e tyre në qytete dhe fshatra të Gjermanisë, transmeton Albinfo.ch.

Pa dyshim se kjo zgjidhje e kapërcen pjesërisht boshllëkun e lënë nga kolegët e tyre gjermanë. Megjithatë, kjo “ftesë e ajrit” për bluza të bardha të kualifikuara, nëpërmjet agjencive të rekrutimit proaktiv në vendet e Ballkanit, është shtyrë edhe nga nevojat shtesë gjermane që burojnë nga një ekonomi në rritje të vazhdueshme, por edhe një realitet demografik, i cili tani përballet me një popullsi gjithnjë e më të vjetër.

Kjo formë e migrimit intra-europian dhe ndërkombëtar të të diplomuarve, nuk është një fenomen i ri. Nga ana tjetër, ajo që është më karakteristike, janë ekonomitë e hapura që inkurajojnë një numër më të madh të personelit mjekësor, por edhe inxhinierë dhe teknikë, për të emigruar ku ata ofrojnë paga më të mira, dhe ku janë më produktivë.

Megjithatë, ndikimi apo kompensimi i impaktit nga emigrimit nuk është i njëjtë kudo. Për shembull, vendet në tranzicion, më pak tërheqëse, nuk arrijnë t`i kthejnë për të plotësuar vendet e lira nga mjekët të cilët vijnë nga vende të tjera, duke paraqitur një sfidë serioze për qëndrueshmërinë e sistemit të tyre shëndetësor, tashmë të dobësuar. Një specialist ortopedik nga Ballkani, kohët e fundit më pohoi se kishte frikë për nisje të përditshme të kolegëve të tij në drejtim të Gjermanisë, pasi ata janë duke mësuar gjuhën e Goethe-s.

Për dallim nga problemi gjerman i mjekëve të cilët emigrojnë, riprodhimi i brezave të forcës shumë të aftë të punës mund të shkaktojë probleme serioze për disa vende të Europës Juglindore. Në fakt, bëhet fjalë për vendet e rrezikuara që dështojnë për të kompensuar mungesat e shkaktuara nga mobiliteti i elitës së tyre, për të mos përmendur koston e trajnimit të tyre dhe humbjen e aftësive, të cilat mund të ngadalësojnë kalimin e tyre.

Megjithatë, duhet të rikujtojmë dimensionin pozitiv të qarkullimit të trurit, i cili gjithashtu ndihmon për të gjeneruar ndryshime pozitive në vend, qoftë në aspektin e sistemeve arsimore, por edhe shpërndarjen dhe ngërthimin e njohurive, pa harruar lidhjet ndërmjet kulturave.

/24 Heures/