Tematike

Këto janë shkeljet për të cilat një i huaj mund të dëbohet nga Zvicra

Në parim, një dëbim i detyrueshëm nga vendi mund të vendoset për një periudhë prej pesë deri në maksimum 15 vjet

Ekzistojnë shkelje të ndryshme për të cilat të huajt, bazuar në ligj, mund të dëbohen nga Zvicra, siç ekzistojnë edhe përjashtime.
Në parim, një dëbim i detyrueshëm nga vendi mund të vendoset për një periudhë prej pesë deri në maksimum 15 vjet. Kohëzgjatja e periudhës së dëbimit vendoset nga gjykatat pavarësisht nga masa e dënimit për krimin e kryer, transmeton albinfo.ch. Në një artikull të shkruar enkas, gazeta Blick sqaron se në cilat raste të huajve u hiqet leja e Qëndrimit të Përhershëm (Viza C).

Deliktet që ndiqen nga pozita zyrtare

Këtu hyjnë: të gjitha llojet e vrasjeve, vetëvrasja e asistuar, zjarrvënia. Po kështu edhe ëndimet e rënda trupore dhe gjymtimi mund të çojnë në dëbim. Vjedhja, mashtrimi dhe shkelja, si dhe abuzimi me kartën e kreditit, mund të rezultojnë gjithashtu në tërheqjen e lejes suaj të qëndrimit të përhershëm.

Deliktet në trafik

Ajo që mund të tingëllojë e çuditshme, por mund të përfundojë shumë keq, është pengimi i transportit publik – edhe veprat si kjo ndëshkohen me heqjen e lejes së përhershme të qëndrimit

Përhapja e sëmundjeve

Kushdo që ndot ujin e pijshëm ose përhap sëmundje, mund të dënohet me heqjen e Vizës C.

Rrezatimi jonizues

Rreziku nga energjia bërthamore, radioaktiviteti dhe rrezatimi jonizues, dëmtimi i qëllimshëm i sistemeve elektrike, strukturave hidraulike dhe pajisjeve mbrojtëse – të gjitha këto “flasin” në gjykatë në favor të dëbimit nga vendi, transmeton albinfo.ch. Si kriter llogariten edhe përmbytjet dhe shembjet që shkaktohen qëllimisht.

Trafikimi i qenieve njerëzore

Të gjitha aktet seksuale që kryhen pa pëlqimin e partnerit seksual, si dhe nxitja e prostitucionit dhe akteve seksuale me fëmijë janë arsye për dëbim nga vendi. Martesa e detyruar, trafikimi i qenieve njerëzore, rrëmbimi dhe pengmarrja konsiderohen gjithashtu arsye për dëbim.

Terrorizmi dhe krimet e luftës

Gjithashtu shkak për dëbim është pjesëmarrja në organizata terroriste apo kriminale. Dëbimi gjithashtu pason krimet kundër njerëzimit, gjenocidin dhe krimet e luftës.

Rastet me rrethana lehtësuese

Në parim, dëbimi nga vendi shmanget vetëm “nëse kjo do të shkaktonte vështirësi serioze personale për të huajin” – për shembull për njerëzit që kanë lindur dhe janë rritur në Zvicër.

Vetëmbrojtja mund të konsiderohet gjithashtu një arsye për të shmangur dëbimin, përcjell albinfo.ch. Për të gjitha krimet e tjera mund të urdhërohet një dëbim jo i detyrueshëm nga vendi.