Shëndeti

Pse vendosa të vaksinohem kundër COVID 19?

2/5 Në këtë video jap motivet që më bindën të vaksinohem kundër Covid-it.