Manifestime

Rishqyrtimi i shtetit: kufijtë dhe ndjenja si “në shtëpi”

Me rastin e ditës së tij vjetore të 9 nëntorit 2017, EKM/CFM do të përqëndrohet në të gjitha këto çështje dhe do të provojë një vështrim vizionar në "shtëpi" të re përtej kufijve

Komisioni Federal për Migracionin (EKM/CFM) ofron për debat një temë të re për ditën vjetore të tij. Kufijtë e strukturojnë hapësirën dhe e bëjnë të mundur përcaktimin e përkatësisë së individëve në një territor konkret të shtetit. Linjat imagjinare të ndarjes që formojmë në mendjet tona, i ndajnë qeniet njerëzore në kategori sociale dhe universe të ndryshme. Megjithatë, jeta jonë e përditshme – organizimi i hobive tona, mbivendosjet ekonomike dhe proceset e punës, marrëdhëniet tona dhe mentaliteti ynë – po bëhen gjithnjë e më shumë ndërkufitare.

Cili është ndikimi i këtyre kufijve fizikë dhe imagjinarë, respektivisht shpërbërja e tyre, në jetën e njerëzve dhe në shtetin?

Me rastin e ditës së tij vjetore të 9 nëntorit 2017, EKM/CFM do të përqëndrohet në të gjitha këto çështje dhe do të provojë një vështrim vizionar në “shtëpi” të re përtej kufijve.

Pjesa e parë e kësaj dite do të përqendrohet në dallimin mes kufijve realë dhe imagjinarë. Deri në ç’masë luajnë një rol për shoqërinë, për individin, lirinë e lëvizjes së tij, identitetin e tij?

Janine Dahinden, eksperte në hulumtimet për transnacionalitet, Kristina Schulz, profesoreshë e historisë së migrimit, Samir, regjisor, dhe Nasser Tafferant, sociolog, do të ndriçojnë aspekte të ndryshme të subjektit dhe do të tregojnë se mbyllja e kufijve fizikë varet nga ajo nëse një person është i privilegjuar apo jo; se kufizimet që krijohen në trurin tonë përcaktojnë gjerësisht jetën tonë të përditshme dhe se, pavarësisht këtyre barrierave, shumë njerëz kanë aktivitete të përditshme ndërkufitare.

Pjesa e dytë do të merret me debatin mbi “kufijtë e hapur”, të cilët shpesh janë të diskutueshëm. A duhet t’u jepet personave e drejta për liri të lëvizjes në mbarë botën? Apo kufijtë e hapur çojnë në më shumë pabarazi? Dy filozofë, Andreas Cassee dhe Hans Bernhard Schmid, do të argumentojnë pro dhe kundër.

Dhe së fundi: si e vendosim veten në një botë ku lëvizshmëria është bërë një tipar qendror? A kemi nevojë për “rrënjë” dhe nëse po, cilat rrënjë? A duhet të japim një përkufizim të ri në lidhje me koceptin “në shtëpi”? Joelle Kuntz, gazetare, dhe Ilma Rakusa, shkrimtare, reflektojnë mbi debatin.

 


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI