Lajme

Rriten rastet e uljes së pagave në Zvicër

Sekretariati Shtetëror për Ekonominë në Zvicër ka bërë të ditur që veprat penale dhe rastet e uljes së pagave të vërejtura në vitin 2022 në tregun e punës janë në një nivel të krahasueshëm me atë para pandemisë.

Shkalla e shkeljeve të vërejtura nga komitetet e përbashkëta midis punëtorëve të postuar arrin në 17%, pra më pak se në vitin 2021 (21%), shkruan RTS.

Në degët pa paga minimale të detyrueshme, komisionet trepalëshe kantonale kanë vërejtur nga ana tjetër një rritje të lehtë, nga 13% në 16%, në rastet e uljes së pagave midis punëtorëve të postuar. Shkalla e uljes së pagave në kompanitë zvicerane mbeti e pandryshuar në 10%.

Për sa u përket ofruesve të pavarur të shërbimeve në zonën BE/EFTA, të gjitha degët e kombinuara, 7% e 4,492 kontrolleve të kryera çuan në dyshimin e pavarësisë fiktive (2021: 6% e 4,596 kontrolleve), përcjell albinfo.ch.

Në vitin 2022 janë hapur 1581 procedura pajtimi për shkak të nënofertimit të pagave dhe kushteve të zakonshme të punës. 87% e procedurave me kompanitë që dërgonin punëtorë u mbyllën.

Me kompanitë zvicerane, kjo normë ishte 60%. Krahasuar me vitin 2021, më shumë procedura u mbyllën me sukses (2021: përkatësisht 82% dhe 60%), shkruan RTIS.

Organet që zbatojnë masat mbështetëse dhe ligjin federal për punën e padeklaruar kontrolluan kushtet e punës dhe të pagave të 37.134 kompanive dhe 165.845 personave, pra 4% më shumë kompani se në vitin 2021.

Ata kontrolluan 7% të punëdhënësve zviceranë, 27% të punëtorëve të postuar dhe 32% të ofruesve të pavarur të shërbimeve. Prandaj, objektivi i vendosur nga urdhëresa për punëtorët e dërguar – 35,000 çeqe – është tejkaluar, përcjell albinfo.ch.

Kontrolli megjithatë bazohet në “një strategji të orientuar nga rreziku”, specifikon SECO. Prandaj, shkelja e llogaritur e pagës dhe normat e nënofertave nuk janë përfaqësuese të situatës së përgjithshme të tregut të punës dhe duhet të interpretohen me kujdes.

Në kuadër të luftës kundër punës së padeklaruar është rritur ndjeshëm edhe vëllimi i kontrolleve. Kontrollet e bizneseve (13,761) dhe njerëzve (41,925) janë rritur përkatësisht me 14% dhe 23% krahasuar me vitin 2021, duke tejkaluar nivelin para pandemisë.

Degët e sektorit të ndërtimit, përpunimit, hotelierisë dhe tregtisë, të cilët shënuan sërish më së shumti kontrolle, shkruan RTS.

Sipas SECO organet kantonale transmetuan 13,147 situata që lindin dyshime tek autoritetet speciale kompetente për hetime të mëtejshme. Kjo korrespondon me një rënie shumë të vogël prej rreth 1% krahasuar me vitin 2021.

Duke numëruar 3,044, reagimet nga autoritetet speciale për organet mbikëqyrëse kantonale për masat e marra dhe sanksionet e vendosura gjithashtu shënuan rënie (me rreth 7% krahasuar me 2021). Rënia më e madhe është vërejtur në fushën e ligjit të sigurimeve shoqërore (-11%), përcjell albinfo.ch.