Lajme

Si të fitoni qëndrimin e përhershëm në Zvicër?

Për shumë banorë të huaj, qëndrimi i përhershëm mund të sjellë shumë përfitime në jetën e përditshme në Zvicër dhe përfundimisht t'ju hapë rrugën drejt nënshtetësisë zvicerane. Këtu është një udhëzues hap pas hapi për gjurmimin e shpejtë të vendbanimit tuaj të përhershëm zviceran.

Leja C e ‘Shtetasve të huaj të vendosur’ u jepet zakonisht shtetasve të vendeve të BE-së dhe EFTA-s pas një periudhe pesëvjeçare në Zvicër. Për të gjithë banorët e tjerë të huaj (me përjashtim të shtetasve amerikanë dhe kanadezë), rezidenca e përhershme është e disponueshme vetëm pasi të kenë jetuar në Zvicër për dhjetë vjet të ndërprera.

Kjo mund të duket si një shtrirje e gjatë. Megjithatë, banorët që janë në gjendje të dëshmojnë se janë integruar me sukses dhe përmbushin kërkesat e nevojshme, janë në gjendje ta përshpejtojnë procesin dhe të aplikojnë për një leje të hershme C pas pesë vjetësh, transmeton Albinfo.ch.

Leja ofron shumë përfitime, veçanërisht për ata që kanë plane të qëndrojnë në Zvicër afatgjatë. Për një, ju duhet vetëm të rinovoni lejen tuaj çdo pesë vjet.

Ju gjithashtu mund të ‘ngrini’ lejen tuaj C nëse lëvizni jashtë vendit, ndryshoni punë dhe jetoni në çdo kanton pa kufizime. Me këtë leje, nuk keni nevojë të kërkoni leje kur blini pronë. Megjithatë, nuk ju jep të drejtën për të votuar në nivel federal.

E rëndësishme të theksohet këtu është se u takon aplikantëve që në mënyrë proaktive të kërkojnë vetë një leje C. Banorët e huaj mund ta kërkojnë këtë në formularët e rinovimit të lejes B ose duke pyetur drejtpërdrejt autoritetet e kantonit. Për sa i përket dokumentacionit, një avokat zviceran i imigracionit mund të ndihmojë në këtë hap, përcjell Albinfo.ch.

Aplikantët duhet të presin që të marrin një përgjigje të parë pas tre deri në katër javë, sipas Adrian Tüscher, kreu i shërbimeve globale të punësimit dhe imigracionit në KPMG. Megjithatë, procesi i përgjithshëm nuk duhet të zgjasë më shumë se tre muaj dhe autoriteti duhet të japë në mënyrë proaktive reagime në rast të mungesës së dokumenteve ose informacioneve.

Sa i rëndësishëm është integrimi?

“Integrimi është sot, elementi kyç mbi vitet e nevojshme të qëndrimit të rregullt dhe të pandërprerë me leje B,” thekson Ara Samuelian e cila është në krye të imigracionit në PwC. “Në të vërtetë, që nga viti 2018 Zvicra ka futur kriteret e integrimit në ligjin e saj kombëtar të huaj. Ky ndryshim është pasojë e votimit të famshëm të qytetarëve zviceranë që ndodhi në vitin 2014 kundër emigracionit masiv”.

Faktorët që bien nën këtë ombrellë të integrimit të suksesshëm mund të përfshijnë: respektimin e sigurisë dhe rendit publik, respektimin e vlerave të Kushtetutës Federale dhe mosmbështetje në mirëqenien sociale. Ekspertët theksuan gjithashtu rëndësinë e bashkëngjitjes së një letre motivimi që përfshin përfshirjen e detajuar në klubet lokale sportive ose kulturore, shoqatat ose punën vullnetare.

Kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen në jetën ekonomike, një situatë e qëndrueshme punësimi është thelbësore. “Nuk mund të aplikoni nëse e gjeni veten të papunë dhe merrni përfitime papunësie, pasi nuk jeni të kualifikuar si të integruar mirë në ekonominë lokale,” thotë Alexa Mossaz, specialiste e imigracionit në Legal Expat Switzerland.

“Nëse jeni i vetëpunësuar, duhet të jeni në gjendje të demonstroni se kompania juaj po kontribuon në ekonominë lokale duke ofruar një kopje të ekstraktit të regjistrit tregtar dhe bilancin më të fundit. Duhet të bashkohet gjithashtu një plan i shkurtër biznesi që detajon natyrën e biznesit, me parashikimin e të ardhurave gjatë tre viteve të ardhshme.”

Ajo gjithashtu shton se pretendimi i përfitimeve të papunësisë në të kaluarën nuk do të ndikonte në aplikim.

Çfarë do të thotë të jesh ‘integruar me sukses’ në Zvicër?

Cilat aftësi gjuhësore nevojiten?

Në përgjithësi, pritet që aplikantët të kenë arritur nivelin B1 të aftësive të të folurit dhe të dëgjuarit dhe A1 në aftësitë e shkruara të gjuhës së folur në kantonin e vendbanimit. Kjo duhet të vijë nga një listë e njohur e certifikatave të gjuhës.

Megjithatë, kantonet mund (dhe një numër i tyre) kërkojnë në mënyrë specifike nivele më të larta gjuhësore me gojë dhe me shkrim në rast të një aplikimi të parashikuar për leje C, sipas Tüscher. Njohja e gjuhëve të tjera zyrtare zvicerane jashtë vendit të vendbanimit nuk merret parasysh.

Si ndryshon procesi nga kantoni në kanton?

Ekspertët që kontaktuam ranë dakord që shumica e kantoneve kanë procedura dhe kohë të ndryshme pritjeje për procesin e hershëm të lejes C. “Në kantonet si Gjeneva dhe Vaud, procedura të tilla mund të zgjasin deri në një vit për shkak të vonesave administrative,” thotë Mossaz.

Ndërkohë, koha e përafërt e përpunimit për kantonet si Lucerni dhe Bazel-Land është rreth tre muaj. Shumë prej këtyre autoriteteve kantonale mund të kërkojnë një paraqitje personale në zyrë dhe jo një aplikim thjesht me postë.

Çfarë tjetër duhet të keni kujdes?

Këshilla të tjera të përgjithshme që morëm ishin se boshllëqet e qëndrimit prej më shumë se gjashtë muajsh të kaluar jashtë Zvicrës do të ndikonin në kërkesën pesëvjeçare për lejen B.

Një student që mban një leje të përkohshme do të duhet gjithashtu të gjejë punë.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI