Lajme

Si zhdoganohet një veturë në Kosovë?

Për veturën e importuar, klienti duhet të paraqitet në Doganën e Kosovës me Deklarimin doganor, Faturën tregtare dhe Certifikatën e origjinës së veturës...


Një vendim i Qeverisë së Kosovës, i marsit të këtij viti për heqjen e kufizimit në importin e veturave, pavarësisht vjetërisë, ka bërë që të rritet dukshëm numri i veturave të vjetra që hyjnë në Kosovë. Për vetëm 5 muaj janë importuar 6 mijë vetura të vjetra, nga të cilat shteti ka përfituar 14 milionë euro, ndërsa vetura të reja janë importuar vetëm 466 sosh, që i kanë sjellë fitime vendit për 1.7 milionë euro.
Por cila është procedura që duhet ndjekur për ta zhdoganuar dhe regjistruar një veturë që hyn në Kosovë?

Zhdoganimi, vetëm për dy ditë?

Sipas zyrtarëve të Doganës së Kosovës rregullimi i dokumentacionit për zhdoganim të autoveturave në administratën e kësaj dogane, është efikas dhe kjo mund të kryhet më së shumti për dy ditë, në qendrat administrative (terminalet) e të gjitha pikave doganore të Kosovës.
Për veturën e importuar klienti duhet të paraqitet në Doganën e Kosovës me Deklarimin doganor, Faturën tregtare dhe Certifikatën e origjinës së veturës.
Vetura e importuar pas kalimit të Doganës, duhet të regjistrohet në Departamentin e Transportit në Ministrinë e Infrastrukturës, ku duhet të paguhet taksa rrugore 40 euro për automjetet deri në 3.5 tonë dhe 90 euro për automjete përmbi këtë peshë.
Më pas veturat duhet të sigurohen nga një kompani sigurimi në Kosovë dhe pastaj të gjitha dokumentet dorëzohen në Qendrën Komunale për Regjistrimin e Veturave (Ministria e Punëve të Brendshme), ku regjistrohen të dhënat për modelin dhe vitin e veturës, vjetërsinë, kilometrat etj.
Bekim Bajrami nga kompania e sigurimeve ELSIG, dega në Prishtinë, tha për albinfo.ch se heqja e kufizimit të importit të veturave pavarësisht vjetërsisë, ka bërë që të rritet numri i makinave të importuara kryesisht nga vendet e Evropës Perëndimore. Sipas tij, kjo në një farë dore ka ndikuar edhe në mirëqenien ekonomike të qytetarëve të Kosovës, pasi që ata tani më lehtë mund ta blejnë një veturë për nevoja të tyre.
Regjistrimi i automjeteve në Kosovë bëhet në Qendrat për Regjistrim Automjeteve të cilat funksionojnë në kuadër të Agjencisë për Regjistrim Civil të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në bazë të vendbanimit apo vendqëndrimit të pronarit.

Ndryshime nga komuna në komunë

Për ta regjistruar një makinë klientët duhet të kenë këto dokumente: Dëshminë mbi pronësinë e automjetit; Faturën e prodhuesit – shitësit të automjetit; Dokumenti origjinal të shtetit përkatës; Dokumenti i identifikimit të lëshuar nga organet e Kosovës; Policën e sigurimit e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e lëshimit; Dokumentin unik doganor, në raste të veçanta edhe Vendimin doganor.
Po ashtu klienti duhet të ketë Dëshminë mbi pagesën e taksës; Dëshminë mbi pagesën e taksës rrugore dhe ekologjike për automjetin dhe Certifikatën e kontrollit teknik të automjetit të lëshuar nga subjekti i licencuar nga organi kompetent, e cila nuk duhet të jetë më e vjetër 15 ditë nga dita e lëshimit, kurse për regjistrimin e automjetit për herë të parë në Kosovë nevojitet edhe Certifikata e homologimit.
Por, megjithatë, Qendrat Komunale për Regjistrimin e Veturave nga komuna në komunë kanë disa ndryshime procedurale.
Ka disa komuna ku nuk mund ta regjistrosh veturën nëse nuk e keni të paguar Tatimin në Pronë, siç është rasti me Suharekën, por në Prishtinë mund ta regjistrosh veturën edhe nëse nuk jeni pagues i rregullt i Tatimit në Pronë.
Bahri Zogaj nga fshati Lladroviq i komunës së Malishevës, me punë të përkohshme në Itali, të hënën po priste para sportelit të Terminalit Doganor në Prishtinë për ta zhdoganuar veturën tij “Fiat Stilo” e viti të prodhimit 2005, me kapacitet me 1800 metër kub.

Mërgimtarët, të kënaqur me dy masat e fundit

“Ne mërgimtarët jemi shumë të kënaqur me vendimin e qeverisë për heqjen e kufizimit në importin e veturave, pavarësisht vjetërsisë, si dhe në lirimin përgjysmë të çmimit të policave kufitare”, tha për albinfo.ch, Bahri Zogaj.
Ndryshe, për vite me radhë Doganat e Kosovës nuk i zhdoganonin veturat më të vjetra se 13 vjet, por ky vendim u shfuqizua në fillim të muajit mars të këtij viti dhe tani më nuk ka kufizim në importin e veturave, pavarësisht vjetërsisë.
Sipas arsyetimit të Qeverisë ky vendim është marrë me qëllim të heqjes së kufizimit në importin e veturave, pavarësisht vjetërsisë, me kusht që ato vetura t’i përmbushin kërkesat ambientaliste për emetim të gazrave sipas standardeve të Bashkimit Evropian (BE).

Akcizat që duhet paguar sipas kapacitetit të veturës

Për veturat me kapacitet deri në 2000 metër kub, normat e akcizës nisin prej 400 deri në 1.500 euro, varësisht prej viteve të amortizuara. Për veturat me kapacitet deri në 2000 metër kub, normat e akcizës – deri në 8 vjet amortizim – do të jenë deri në 400 euro; deri në 9 vjet – 600 euro; deri në 10 vjet – 700 euro, e kështu me radhë.
Për veturat me kapacitet nga 2100 deri në 3000 metër kub, normat e akcizës nisin prej 300 – të paregjistruara deri në 2.200 euro, varësisht prej viteve të amortizuara. Për veturat me kapacitet 2100 deri në 3000 metër kub, normat e akcizës do të jenë: për veturat e reja të paregjistruara – 300 euro; deri në 8 vjet të amortizuara – 400 euro; deri në 9 vjet – 600 euro; deri në 10 vjet – 800 euro, deri në 11 vjet – 1000 euro, e kështu me radhë. Për veturat me kapacitet mbi 3000 metër kub normat e akcizës nisin prej 800 euro, të paregjistruara deri në 3.900 euro, varësisht prej viteve të amortizuara.

Më së shumti vetura nga Gjermania dhe Zvicra

Të dhënat statistikore nga Dogana e Kosovës thonë se brenda vitit 2014 janë importuar gjithsej 5,233 vetura, nga to 338 vetura kanë qenë të reja, kurse 4,895 vetura jo më të vjetra se 13 vjet. Po sipas këtyre shënimeve vlera e përgjithshme e këtyre veturave ishte 28 milionë euro, kurse taksat e paguara për këtë periudhë ishin 11.6 milionë euro.
Tregu kosovar i autoveturave varet nga veturat që kryesisht importohen nga Gjermania dhe Zvicra dhe të vetura të prodhimeve gjermane, italiane, franceze dhe japoneze


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI