Shkurt.ch

Zvicra është bërë më e sigurt

Në vitet e fundit, më pak njerëz kanë qenë viktima të krimit. Për këtë qëllim, vëzhgimi i fundit i sigurisë është i porositur nga komandantët e policive kantonale zvicerane.

“Veçanërisht vjedhjet dhe sulmet kërcënuese që nga sondazhi i fundit në vitin 2011 në mënyrë të qartë  kanë shënuar rënie”, tha udhëheqësi i studimit Martin Killias, sipas një deklarate nga konferenca e komandantëve të Policive kantonale (KKPKS).

Kompania Killias Research & Consulting ka bërë sondazh me 2.000 njerëz të zgjedhur rastësisht nga maji deri në shtator 2015. Anketa është kryer në mënyrë të rregullt në 30 vjetët e fundit dhe jep informacion mbi tendencat afatgjata të veprave kriminale.

Sipas anketës, më shumë se tetë nga dhjetë njerëz në Zvicër ndjehen të sigurt. Rreth 11 për qind thanë se kanë qenë të frikësuar në 12 muajt e fundit. Ky rezultat është sigurisht inkurajues, tha kryetari i KKPKS Stefan Blättler.

Problemet shihen në rritje sa i përket vandalizmit dhe grabitjeve. Megjithatë është raportuar për një rënie të lehtë të numrit të vjedhjeve.