Jeta në Zvicër

Dyfishohen premitë e sigurimeve shëndetësore

Nga 2040 premitë e sigurimeve shëndetësore në Zvicër mund të dyfishohen sipas parashikimit të Bankës zvicerane „Credit Suisse“.

Mesatarisht zviceranët paguajnë 274 franga në muaj, ndërsa tani e tutje shuma mund të rritet në 517 CHF, në një periudhë deri vitin 2040.

Rreth 70 miliardë franga shpenzohen çdo vit në Zvicër për shëndetësi.

Kjo është 11% e prodhimit të përgjithshëm ekonomik. Sipas Credit Suisse pritet kjo përqindje në 2040 gati të mbërrijë 15%.

Banka zvicerane sipas një publikimi “Monitor Schweiz” parashikon që shpenzimet shëndetësore të rriten çdo vit me më shumë se 3%. Përshtatur për inflacion të përgjithshëm, kjo korrespondon me një rritje prej 44%.

Sipas autorëve të studimit, kostot e kujdesit shëndetësor në dekadën e kaluar janë rritur me më shumë se një të tretën.