Shkurt.ch

Shkalla e papunësisë u rrit pak në vitin 2016

Në Zvicër mesatarisht rreth 150 mijë njerëz kanë qenë të papunë në vitin 2016. Raporti u rrit pak me 0.1 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë, në 3.3 për qind. Sekretariati Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO) e kishte pritur këtë zhvillim.

Shkalla e papunësisë në fund të vitit u rrit nga 3.3 për qind në nëntor, në 3.5 për qind, ka bërë të ditur SECO. Në fillim të vitit 2016, megjithatë, në janar dhe shkurt tregu zviceran i punës ishte shumë më i varfër. Shkalla e papunësisë ishte 3.6 për qind më e lartë se sa është tani. Në mes të vitit, në qershor dhe korrik, kuota ka rënë në 3.1 për qind.

Numri i punëkërkuesve është rritur pak nga 220.000 deri në 223.413 persona gjatë gjithë vitit. Krahasuar me një vit më parë, janë 10.124 persona më shumë, edhe pse numri i punëkërkuesve ka rënë në mes të shkurtit dhe korrikut.

Në mesin e të rinjve të papunë, norma ka mbetur e qëndrueshme në 3.4 për qind, si në vitin e kaluar. Në fund të vitit, rreth 300 të rinj më shumë janë të papunë se sa në nëntor (19.216 persona). Krahasuar me muajin e kaluar, megjithatë, numri i personave të papunë të moshës 15 deri në 24 vjeç ra me rreth 1400, në 19.216 persona.

Nga ana tjetër, situata në mesin e të papunëve të moshuar (të moshës 50 ose mbi) është përkeqësuar. Krahasuar me vitin e kaluar, raporti u rrit me 0.2 pikë përqindjeje, në 2.8 për qind.