Shkurt.ch

30% e të rinjve zviceranë janë përballur me vështirësi financiare

Rreth 30% e të rinjve në Zvicër janë përballur me vështirësi financiare, sipas të dhënave të dala nga një sondazh (YASS).

Sondazhi, i cili pyeti rreth 70.000 19-vjeçarë në mbarë vendin, çdo katër vjet synon të fitojë një “njohuri empirike dhe ndërdisiplinore” në “biografitë edukative, kushtet e jetesës dhe orientimet shoqërore dhe politike” të të rinjve zviceranë, përcjell albinfo.ch.

Rreth 30% e të rinjve në Zvicër janë përballur me vështirësi financiare së paku një herë në jetën e tyre. Pjesa është dukshëm më e ulët në Zvicrën gjermanofolëse se sa në Zvicrën frankofone. Përveç kësaj, zviceranët e rinj, të cilët nuk e vazhdojnë shkollimin e tyre, pasi nuk e kanë më të detyrueshëm, kanë më shumë gjasa të përballen me probleme financiare se sa ata me arsim profesional ose të gjithanshëm.